REKLAMA

Centrum celoživotního vzdělávání /CCV/


Centrum, které nabízí kvalitní, systematické a cenově dostupné zájmové vzdělávání pro všechny věkové kategorie, je součástí KD Vltavská. Výhodná poloha v centru města přímo na stanici metra Vltavská trasy C, se snadnou dostupností ze všech pražských autobusových a vlakových nádraží v kombinaci s přednáškami vysoké kvality vytváří předpoklad pro vznik vzdělávacího centra neprofesního charakteru s celorepublikovým působením.A studenti sem opravdu přijíždí i ze vzdálených končin jako je Ostrava či Olomouc.


  CCV, které vzniklo v roce 2005, sdružilo dva úspěšné dlouhodobě existující programy a to Nabídkový kurz oborů U3V (od září 1988) a Univerzitu volného času (od ledna 1993) a rozšiřilo nabídku o nové bloky: „Centrum zdravé zvědavosti" „Centrum zdravého stárnutí" a experimentální „Univerzitu pro prarodiče a vnoučata". Každý obor obsahuje osm přednášek konajících se ve 14 denním intervalu.
Do středečního„Centra zdravé zvědavosti" byl od 9 do 11 h.zařazen jediný přírodovědný obor, který CCV nabízí, v současné době to jsou „Zajímavosti z přírodních věd", které běží ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou. Cílem je dát příležitost prarodičům, kteří navštěvují stejný obor formou Experimentální univerzity přímo na této fakultě, aby byli aspoň o lekci napřed před svými vnoučaty. A pak zde také studují ti, kteří se o přírodu zajímají.


Od 11.30 do 13.30 h. se koná Náborový kurz oborů Univerzity třetího věku  /původně Nabídkový/
  Poskytuje servis fakultám pražských VŠ a účastníkům dává možnost se zorientovat v širokém spektru nabídky oborů U3V, které zde VŠ s ročním předstihem nabízí/typ nultého ročníku/. Přednášky jsou pro zúčastněné VŠ prestižní záležitostí a poskytují nejen informaci o tom, jak bude obor na konkrétní VŠ probíhat, ale především  představují ukázkovou přednášku na vybrané téma, takže přispívají k rozšíření obzoru i těch, kteří si daný obor k dalšímu studiu nevyberou.


 Obory budou otevřeny seniorské veřejnosti od února či října 2009 na příslušných fakultách. Právě rozmanitost nabídky /až 45 oborů ročně / je motivací pro studenty k opakovanému zápisu do NK, protože se snadno udržují „up-to-date" v širokém spektru oborů.Studenti NK se přihlašují ke studiu oborů U3V přímo v NK na konci školního roku /tj.během květnových přednášek/. Na NK navazuje od 14 do 16 h. volný cyklus přednášek, ve kterých se představují nadace , sponzorské firmy či studenti CCV se zajímavými tématy. Tento odpolední cyklus je k dispozici zdarma nejen studentům NK ,ale i ostatním studentům CCV , jeho program je součástí nabídky CCV. V současném semestru je tento cyklus věnován sponzorským přednáškám a dalším zajímavým tématům, část z nich je věnována připravovanému zájezdu studentů CCV do Číny..


  Od roku 1991 se pořádají pro studenty NK výměny se zahraničními seniorskými studenty na bázi reciprocity (37 skupin z Austrálie, Kanady, USA a mnoha evropských států), které představují vysokou aktivaci psychického a fyzického potenciálu studentů NK. V roce 2008 se uskutečnila výměna se členy U3V z Kapského Města a George, JAR. Hosté se zúčastnili Mezinárodního setkání studentů, konajícího se u příležitosti 20.výročí založení  NK.


Většina VŠ předpokládá u zájemců předchozí SŠ nebo VŠ vzdělání, některé VŠ však už od tohoto požadavku upouští.U3V je určena pro starobní a invalidní důchodce. Zápisné do NK U3V je 200 Kč / semestr, stejně jako zápisné do oboru „Zajímavosti z přírodních věd".
Experimentální Univerzita pro prarodiče a vnoučata je nová forma mezigeneračního vzdělávání , která je organizována v těsné spolupráci CCV s fakultami pražských VŠ a koná se na jejich akademické půdě. Prarodič a vnouče ve věku 6-11 let tvoří studijní tým, který si vzájemně pomáhá a obohacuje se. První obor „Astronomie" byl veden Doc. RNDr Martinem Šolcem v letech 2004-6 na MFF UK, další obor „Krajina a les"pak zrealizovala Lesnická fakulta ČZU ve školním roce 2006/7. Od roku 2007 nabídla čtyřsemestrový obor „Zajímavosti z přírodních věd" Přírodovědecká fakulta UK. V příštím školním roce tj 2009/10 se v Mezinárodním roce astronomie opět Experimentální univerzita vrací na MFF UK. Zápisné pro dvojici prarodič -dítě na celý školní rok činí 600 Kč.Přednášky se konají jednou měsíčně v sobotu, o prázdninách se pro účastníky pořádá letní tábor.


Centrum zdravého stárnutí
 Nabízí tolik potřebnou osvětu pro udržení dobré fyzické i psychické kondice pro všechny věkové kategorie a prodloužení nezávislosti u stárnoucí populace.
 Vstupní podmínky jsou stejné jako u UVČ,  zápisné do středečních bloků je 200 Kč / obor / semestr pro vybrané kategorie obyvatelstva.
 Od 9 do 11 h Ve zdravém těle zdravý duch- jak lépe zvládat problémy současné doby
Od 11.30 do 13.30 h Psychologie- cyklicky se opakující osmi-semestrový obor (metodik PhDr. Kuťák)
 Od 14 do 16 h Nácvik originálního myšlení- jedno-semestrový obor který připravila prof.PhDr.Marie Konigová


Univerzita volného času
Představuje formu systematického zájmového mezigeneračního vzdělávání v atraktivních oborech. Vysoká kvalita přednášek je garantována buď osobou erudovaného metodika, nebo smlouvou o přímé spolupráci s konkrétní VŠ. Není stanoven předpoklad předchozího vzdělání, nekonají se ani vstupní, ani výstupní testy, ani se nevydávají certifikáty o absolvování studia. Jedinou motivací ke studiu je hluboký zájem o zvolený obor. UVČ není věkově segregovaná a studovat zde může každý, komu je více než 18 let. Vybrané kategorie obyvatelstva studují bez kurzovného, pouze za zápisné 300 Kč / semestr / obor. Týká se matek na mateřské dovolené, nezaměstnaných lidí produktivního věku a invalidních a starobních důchodců. Ostatní platí 1.000 Kč kurzovné / semestr / obor. Koná se ve čtvrtek.


 Nové obory UVČ jsou soustředěny do 1. skupiny:
Od 9 do 11 h „Dějiny církve a církevních řádů", je  obor, u kterého zájem vysoce překračuje kapacitu sálu.  Mgr.Gabriela Šarochová z Pedagogické fakulty UK, autorka několika úspěšných publikací o dynastii Přemyslovců , je totiž proslulá svým strhujícím přednesem. Od února 2009 připravuje Mgr Šarochová pro U3V další obor  a to „České dějiny".
Od 11.30 do 13.30 h „Antický Řím", je dvousemestrový obor ,který připravil Doc. Václav Marek z Ústavu latinských studií FF UK. Antika je oblíbené téma, které se v různých modifikacích do nabídky UVČ opakovaně vrací.
Od 14 do 16 h „Vývoj světové architektury", úvodní semestr čtyř-semestrového oboru, který metodicky připravil a sám realizuje prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.
  Ve 2. skupině pokračuje  cyklicky se opakující obor „Dějiny umění",nejdelší 18-ti semestrový obor / metodik prof. Jan Royt/. Dále se nově objevují „České dějiny" Mgr Gabriely Šarochové. Třetím oborem je  „Z pokladů Národního archivu", který připravil Mgr.Libor Gottfried.


Celá koncepce CCV má výraznou sociální orientaci tím, že nabízí možnost psychické, fyzické a společenské aktivace sociálně znevýhodněným kategoriím obyvatelstva. Kromě toho mají účastníci studia otevřen vstup do Klubu vzájemného porozumění (KVP), který nabízí tři desítky doprovodných aktivit jako jsou jazykové kurzy, THAI-CHI, joga, renesanční tance, malování, ruční práce, cvičení proti osteoporóze, kondiční cvičení, zdravotní TV při hudbě, bridž, atd. Tyto dodatečné aktivity vedou sami studenti pro své kolegy na bázi dobrovolnosti. Seznam aktivit je k dispozici na informačních tabulích během přednášek. Vstupní poplatek do KVP  300Kč za školní rok (nezaměňujte, prosím, se zápisným ke studiu) umožňuje vstup na libovolný počet aktivit, rozhodující je pouze jejich volná kapacita. Ze vstupních poplatků je hrazen pronájem prostor, ve kterých se aktivity KVP konají. KVP je určen výhradně studentům Centra celoživotního vzdělávání s cílem rozšířit spektrum vzdělávacích, aktivizačních a společenských akcí, které mají tito studenti k dispozici a tím přispět ke zvýšení kvality jejich života.
Do letního semestru šk.roku 2008/2009  se lze ještě zapsat  vždy ve středu a ve čtvrtek během přednášek  CCV v KD Vltavská,Bubenska 1, Praha 7 až do konce března 2009, od 1.4.09 se lze zapisovat do zimního semestru šk.r.2009/10. Centrum celoživotního vzdělávání má skvělou reputaci díky svým renomovaným přednášejícím a vysokou návštěvnost, do každého semestru se zapíše kolem 4.000 studentů.
A mezi ně se můžete zařadit i vy. Bude to pro vás nejlépe investovaných 200, /300-Kč v letošním roce, získáte nejen přístup k novým vědomostem, najdete nové přátele, ale také získáte nový životní program, ale pravděpodobně si budete i stěžovat, a to na nedostatek volného času!

 

Ing Dana Steinová,vedoucí CCV
detailní program přednášek CCV je uveřejněn na
www.vltavska.cz (publikováno 2. března 2009)

>>zpět
Omlouváme se, ale registrace v tuto chvíli není možná, z důvodu řešení Souhlasu o poskytování osobních údajů – registrace bude opět možná od září 2018. Děkujeme za pochopení!
Předpověď počasí
Pondělí Úterý Středa
Zataženo
0°C /-3°C
Oblačno
2°C /-3°C
Oblačno
1°C /-3°C

Portál - kniha Hry a trénink Paměti

Logo Ministerstvo práce a sociálních věci Logo Život90
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace