REKLAMA

Masarykova univerzita / Univerzita třetího věku 2015/2016


Do prvních ročníků U3V přijímá Masarykova univerzita písemné i elektronické přihlášky pro akademický rok 2015/2016 od 4. 5. 2015 do 30. 6. 2015.


Písemné přihlášky do ostatních ročníků bude možné podávat v úředních hodinách do 30. 6. 2015. Elektronické přihlašování do všech kurzů a ročníků bude možné od 4. 5. 2015.

Elektronickou přihlášku lze podat prostřednictvím Obchodního centra MU. Návod na elektronické přihlašování prostřednictvím Obchodního centra naleznete zde.

V papírové podobě budeme přihlášky přijímat v kanceláři Univerzity třetího věku MU, Komenského náměstí 2, Brno.

Podrobnosti o jednotlivých programech naleznete od začátku dubna 2015 v sekci Programy a přihlášky.

Zápisné pro akademický rok 2015/2016 bylo stanoveno pro Všeobecně zaměřený kurz, kurz Dějiny umění (1. a 3. ročník), kurz Spirituální dimenze člověka (pouze 4. ročník), kurz Kulturní dědictví (v Telči), kurz v Moravském zemském muzeu, kurz G. J. Mendel: Člověk, opat a vědec a kurz Kulturní dědictví a památková péče na jižní Moravě ve výši 800,- Kč. Zápisné pro akademický rok 2015/2016 do Kurzů pro absolventy U3V bylo stanoveno ve výši 400,- Kč za jeden směr.
Programy  2015/2016


Všeobecně zaměřený kurz

Trvá osm semestrů a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Na koncepci programu se podílejí všechny fakulty Masarykovy univerzity, je tedy dodržován víceoborový charakter. Posláním kurzu je především stimulace k aktivitě a poskytnutí informací usnadňujících praktické využívání dříve získaných poznatků. Po úspěšném absolvování všech čtyř ročníků získají posluchači Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity, které je jim předáno při slavnostní promoci.


Dějiny umění a vizuální kultury

Tříletý kurz je zaměřen na rozmanité oblasti, kterými se zabývá univerzitní disciplína „Dějiny umění“. Posluchači se mimo jiné seznámí i se současným badatelským provozem, kdy je tradiční disciplína obohacována o exaktní přístupy „vědy o umění“ a postupně ústí do širšího oboru „Dějiny umění a teorie obrazu“. Kurz je připraven v délce šesti semestrů:
2. rok – Funkce a význam uměleckých děl:

Podzimní semestr: Forma, funkce a význam uměleckých děl
Jarní semestr: Obraz a kult, sběratelství, vizuální kultura
3. rok – Umělecká díla v dnešním světě:

Podzimní semestr: Od znalectví k moderním kulturním dějinám
Jarní semestr: Věda o umění (science of art) a teorie obrazu


Spirituální dimenze člověka - Živá teologie

Čtyřletý kurz poskytuje příležitost k poznání vybraných otázek z teologie i dalších oborů pojednávajících o duchovním rozměru člověka. Kromě témat historických, biblických, věroučných a morálních se zde hovoří také o poslání křesťana v současné společnosti. Po absolvování celého kurzu získají posluchači Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity, které jim je předáno při slavnostní promoci. Od akademického roku 2013/2014 je kurz Spirituální dimenze člověka na Masarykově univerzitě pořádán Masarykovou univerzitou bez dalších spolupracujících institucí.


G. J. Mendel: Člověk, opat a vědec

Dvousemestrální kurz se zaměří na život a dílo augustiniánského opata a zakladatele dnešní genetiky Gregora Johanna Mendela. Přednášky budou pojednávat nejen o jeho vědeckých pokusech, při nichž se věnoval např. křížení hrachu, ale také o jeho zájmech, ke kterým patřilo křížení rostlin, ovocnářství, včelařství a meteorologie. Posluchači se také dozví informace ze života tohoto doposud nejslavnějšího Brňana, který dovedl skloubit život duchovní v řeholním stavu s životem badatele a který je čím dále více známý prakticky v celém kulturním a vědeckém světě.


Kulturní dědictví a památková péče na jižní Moravě

Jednoletý kurz je realizován ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. V průběhu kurzu se posluchači blíže seznámí s regionem jižní Moravy bohatým na historické památky, které nejen že dokazují, že jižní Morava byla jedním z nejvýznačnějších center osídlení ve všech etapách vývoje, ale také celá řada z nich patří na seznam národních kulturních památek České republiky.


Kulturní dědictví (v Telči)


Základním cílem přednáškového cyklu je seznámení posluchačů s kulturním dědictvím a péčí o něj s provázáním na další obory jako stavební dějiny, kunsthistorie, památková péče, dějiny každodennosti, ale i základy v oblastech managementu kultury, ekonomiky kultury, legislativy kultury a animaci kultury.

Absolvent přednáškového cyklu by měl dostat základní přehled v celém spektru oborových činností, tedy o výzkumu, managementu, financování a animaci kultury, edukační činnosti, ochraně a distribuci kulturních statků, se speciálním zaměřením pak pro obor stavební dějiny a památková péče.

Navrhovaný cyklus je koncipován jako 6ti semestrální, což znamená 3 bloky po 15 přednáškách (2 x 45 min). 1. ročník zahrnuje obecná témata a úvod do problematiky péče o kulturní dědictví s přihlédnutím na památkovou péči. V dalších dvou ročnících budou jednotlivé okruhy více rozebírány a rozvíjeny v návaznosti na specifika jednotlivých typologických skupin památek.
Kurz probíhá v Telči.


Zdroj: Masarykova univerzita

(Publikováno 19. března 2015)

>>zpět
Omlouváme se, ale registrace v tuto chvíli není možná, z důvodu řešení Souhlasu o poskytování osobních údajů – registrace bude opět možná od září 2018. Děkujeme za pochopení!
Předpověď počasí
Neděle Pondělí Úterý
Sněhové přeháňky
-2°C /-5°C
Zataženo
0°C /-3°C
Polojasno
2°C /-3°C

Portál - kniha Hry a trénink Paměti

Logo Ministerstvo práce a sociálních věci Logo Život90
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace