REKLAMA

Adresář aktivních členů Asociace U3V České republiky


Aktualizace 25.08.2011


Univerzita Karlova v Praze
(specifický symbol 01)
Rektorát UK
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1
Doc.RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc.
prorektorka pro studijní záležitosti
sekret. tel.: 224 491 260, mail: jaroslava.svobodova@ruk.cuni.cz
Studijní oddělení rektorátu UK
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1
Dr. Vladislava Kůželová
vedoucí studijního oddělení
tel.: 224 491 803, mail: vladislava.kuzelova@ruk.cuni.cz
Informační centrum UK
PhDr. Hana Urychová, vedoucí IC UK
tel.:224 491 892  (850), mail: hana.urychova@ruk.cuni.cz

(specifický symbol 03)
1. lékařská fakulta UK
Prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc.
Univerzita Karlova v Praze
1. lékařská fakulta UK
Kateřinská 32
121 08 Praha 1
radomir.cihak@lf1.cuni.cz   tel.: 224 965 753

Doc. MUDr.Petr Bartůněk, CSc.  garant U3V
petr.bartunek@lf1.cuni.cz,  tel. 224 962 512:
stud. odd. tel.: 224 964 240
Zuzana Šestáková
zuzana.sestakova@lf1.cuni.cz

(specifický symbol 06)
Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze
Doc.  MUDr. Helena Zavázalová, CSc.,
vedoucí ústavu sociálního lékařství, garant U3V
Alej Svobody 31
323 18 Plzeň
tel.: 377 593 540-1, mob. 602 152 417,  mail: helena.zavazalova@lfp.cuni.cz

Prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc.
Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni
Karlovarská 48
301 66 Plzeň
tel.: 377 593 320, mail: jaroslav.slipka@lfp.cuni.cz

Jaroslava Hudečková - sekretariát, tel.: 377 593 321
(specifický symbol 07)
Filozofická fakulta UK
PhDr. Eva Drlíková, CSc., garant U3V
Katedra psychologie
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Eva.Drlikova@ff.cuni.cz , tel 221 619 669, mob. 723 058 917

JUDr. Jarmila Handzelová, studijní odděl. UK FF pro CŽV a U3V
tel.: 221 619 801, mail: jarmila.handzelova@ff.cuni.cz,      www.ff.cuni.cz

Ing. Ilona Kellerová
Centrum dalšího vzdělávání FF UK, vedoucí
tel.: 221 619 803,  733 612 386, mail: ilona.kellerova@ff.cuni.cz

(specifický symbol 08)
Přírodovědecká fakulta UK
Doc.RNDr. Jan Černý, PhD, proděkan pro celoživotní vzdělávání
Albertov 6, 128 43 Praha 2
tel.:221 951 503, mail: cerny2@natur.cuni.cz

Magdalena Čuříková, stud. odd.
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43 Praha 2
tel.: 221 951 163, mail: curikova@natur.cuni.cz

(specifický symbol 09)
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Doc.RNDr. Martin Šolc, CSc., garant U3V
Univerzita Karlova v Praze
Matematicko – fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
tel.: 221 912 585, 221 912 572,  mail: msolc3@seznam.cz

Anna Šindelářová, stud. odd.
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel.: 221 911 259, mail: anna.sindelarova@mff.cuni.cz

(specifický symbol 11)
Fakulta sociálních věd UK
doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Proděkan UK FSV pro PGS a další formy vzdělávání
mail: prodekan.pgs@fsv.cuni.cz, tel.: 222 112 201

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc., garant U3V Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Smetanovo nábřeží 6
110 01 Praha 1
mail: kopplova@fsv.cuni.cz, tel.: 222 112 205

Marcela Navrátilová, adm. U3V
tel.: 222 112 237, mail: navratil@fsv.cuni.cz
(specifický symbol 12)
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK
PaedDr. Květa Prajerová, CSc., garant U3V
Univerzita Karlova v Praze
Fakulta tělesné výchovy a sportu
José Martího 31
162 52 Praha 6
tel.: 220 172 081, mail: prajerova@ftvs.cuni.cz

Danuše Černá, sekr.
tel.: 220 172 082

(specifický symbol 49)
Fakulta humanitních studií UK
Doc.PhDr. Zdeněk Pinc, proděkan pro studijní záležitosti, děkanát
U kříže 10,
158 00 Praha 5 - Jinonice
Tel: 251 080 111, 251 620 611,  mobil: 602 266 654,
mail: pinc@mail.fhs.cuni.cz, PINC@fhs.cuni.cz

Dagmar Vološčuková, ekonomické oddělení děkanátu
Tel: 251 080 201

(specifický symbol 51)
Katolická teologická fakulta UK
PhDr. ThLic. Marek Matějek
Thákurova 3
160 00 Praha 6
tel: 220 181 271, fax: 220 181 394, e-mail: matejek@ktf.cuni.cz, http: //www.ktf.cuni.cz

Dr. Vojtěch Eliáš
tel: 220 181 394, e-mail: elias@ktf.cuni.cz

Barbora Vernerová
tel: 220 181 394, e-mail: vernerova@ktf.cuni.cz

(specifický symbol 53)
Husitská teologická fakulta UK
ThDr. Pavel Helan, Th.D.
katedra církevních dějin a práva
Pacovská 350/4
P.O.Box 56
140 21 Praha 4
Tel.  241733131 linka 215
p.helan@seznam.cz

(specifický symbol 13)
České vysoké učení technické v Praze
Rektorát
Ing. Dana Dubnová, vedoucí odboru pedagogiky a rozvoje
Zikova 4
166 36 Praha 6
tel.: 224 353 469, mail: fax. 224 353 473 dubnod@vc.cvut.cz

(specifický symbol 14)
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Ing. Božena Mannová, M.Math., garant U3V
Katedra počítačů
Karlovo nám. 13
121 35 Praha 2
Tel: 224 357 312,  mail:  mannova@fel.cvut.cz

Olga Vrtišková, stud. referent  katedry  počítačů
tel.: 224 357 484, mail: vrtiskov@fel.cvut.cz

(specifický symbol 15)
Vysoká škola ekonomická v Praze
doc.RNDr. Koschin Felix,  CSc., prorektor pro studijní a pedagogickou činnost
email: koschin@vse.cz, tel.: 224 095 724, 224 095 247

doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc., garant U3V
Katedra obchodního podnikání – F2
Náměstí Winstona Churchilla 4/1938
130 67 Praha 3
tel.: 224 095 632, 224 095 646, mail: u3v@vse.cz, kubalek@vse.cz   http://nb.vse.cz/~kul
www.vse.cz/obecne/univerzita_tretiho veku.php3

PhDr .Ing. Radka Havlová, Ph.D.
mail: u3v@vse.cz,  havlova@vse.cz,  tel 224 095 260,  224 095 632

(specifický symbol 50)
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta managementu, Jindřichův Hradec
RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc.
Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec
tel: 384 417 205, fax: 384 417 277, mob. 724 005 282, mail: syrovatk@fm.vse.cz

(specifický symbol 16)
Česká zemědělská univerzita  v Praze
Prof. Ing. Milan Slavík, CSc., IVP – Malá Chuchle, garant U3V
V Lázních 3,
159 00 Praha 5, Malá Chuchle
slavikm@ivp.czu.cz, 251 812 466

Prof.RNDr. Jaroslav Havlíček CSc., prorektor pro pedagogickou činnost
Česká zemědělská univerzita v Praze, rektorát
Kamýcká 129
165 21 Praha 6
tel. 224 382 352, mob. 737 615 383, e-mail: havlicekj@pef.czu.cz

PhDr. Mgr. Marie Hanušová
IVP - Malá Chuchle
hanusova@ivp.czu.cz, 251 812 466

Ing. Petr Hajný, hajny@pef.czu.cz , 224 383 249

(specifický symbol 48)
Česká zemědělská univerzita  v Praze
Provozně ekonomická fakulta
Ing. Jan Jarolímek  Ph.D., garant  U3V, ved IPC
Informační a poradenské centrum Provozně ekonomické fakulty
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol
tel.: 224 382 293, fax: 224 382 279, mob.: 603 581 298, e-mail: jarolimek@pef.czu.cz

Ing. Klára Nehodová, Univerzita třetího věku, kurzy PC
tel: 224 382 350, mob. 733 150 437, 604 133 368, e-mail: nehodova@pef.czu.cz
(specifický symbol 17)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze


Prof. Ing. Pavel Hasal, CSc., prorektor pro pedagogiku
tel.:220 443 167, mail: pavel.hasal@vscht.cz

Ing. Milan Březina, CSc., garant U3V
tel.:220 444 147, mail: milan.brezina@vscht.cz

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT
Technická 5, 166 28 Praha 6

Ing. Jitka Vydrová, CSc., adm. U3V, zabezpečení výuky
tel.: 220 443 890, mail: jitka.vydrova@vscht.cz

Doc. Ing. Miloš Kmínek, CSc., Ústav počítačové a řídící techniky VŠCHT Praha
Tel.: 220 444 296, mail: milos.kminek@vscht.cz

JUDr. Otmar Skopal, odd. celoživotního vzdělávání
tel.: 220 443 790, mail: otmar.skopal@vscht.cz


(specifický symbol 22)
Vysoké učení technické v Brně
Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., garant U3V, předseda  AU3V  ČR
VUT v Brně – rektorát
Antonínská 548/1
601 90 Brno

Ústav automatizace a měřicí techniky
Božetěchova 2
612 66 Brno
tel.: 541 141 155, fax: 541 141 123, mail: vavrin@ro.vutbr.cz,  vavrin@feec.vutbr.cz
www.cvp.vutbr.cz,   www.vutbr.cz/vvztahy/univerzita

Lenka Shromáždilová, adm. U3V, tajemnice  AU3V  ČR
VUT v Brně-rektorát, ICV
Antonínská 1
601 90 Brno
tel.: 541 145 131, fax: 541 145 115
mail: shromazdilova@lli.vutbr.cz,  www.lli.vutbr.cz

(specifický symbol 23)
Masarykova univerzita v Brně
Rektorát, Studijní odbor
Ing. Barbora Hašková, manažer pro koordinaci celoživotního vzdělávání
Žerotínovo nám. 9
601 77 Brno
tel.: 549 494 336, fax 549 491 030, mail: haskova@rect.muni.cz,     www.muni.cz
Marcela Strmisková, adm. U3V
tel.: 549 493 415, mail: strmiskova@rect.muni.cz
Mgr. Petr Adamec, referent celoživotního vzdělávání
tel.: 549 494 088, mail: adamec@rect.muni.cz

(specifický symbol 31)
Mendelova univerzita  v Brně
Ing. Pavel Máchal, CSc. ředitel institutu celoživotního vzdělávání
Zemědělská 1c
613 00 Brno
tel.: 545 135 207, mob. 724 252 636, Fax. 545 135 006
mail: pmachal@mendelu.cz, www.mendelu.cz

Ing. Jana Loukotová
Mail: jana.loukotova@mendelu.cz
tel.: 545 135 206

(specifický symbol 33)
Západočeská univerzita v Plzni
Doc. RNDr. Jiří HOLENDA CSc. – garant U3V
Tel: 37763 2643, e-mail: holenda@kma.zcu.cz

Ing. Martin Dezort
Ústav celoživotního vzdělávání
Univerzitní 8
306 14 Plzeň
tel.: 377 631 900, 377 631 901 sekretariát, 377631905 UCV, mob.  725 874 755
mail: dezy@ucv.zcu.cz

Magdalena Edlová, DiS.,
Ústav celoživotního vzdělávání - Univerzita třetího věku
Západočeská univerzita v Plzni
email: edlova@ucv.zcu.cz, telefon: 377631907, www.ucv.zcu.cz
adresa: Husova 11, Plzeň, 301 00

(specifický symbol 34)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.
prorektorka pro celoživotní vzdělávání
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Boreckého 27
370 05 České Budějovice 
tel: +420 389 037 550, fax: +420 389 037 519
prorektor-czv@jcu.cz, sember@zsf.jcu.cz

(specifický symbol 35)
Univerzita Palackého v Olomouci
PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, PhD., ředitel U3V na UP   
katedra sociologie a andragogiky
Filosofická fakulta UP
Křižkovského 8
771 80 Olomouc
tel.: 585 633 406, mail: n.spatenkova@volny.cz

Radmila Wagnerová, refer. a sekret.
tel.: 585 633 392, fax  585 232 088 , mail: radmila.wagnerova@upol.cz

(specifický symbol 36)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně  v Ústí nad Labem
RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.
prorektorka pro studium
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Hoření 13
400 96 Ústí nad Labem
tel: 475 282 278, fax: 472 772 982, e-mail: alena.chvatalova@ujep.cz

Bc. Iveta Steklá
koordinátorka U3V
Oddělení celoživotního vzdělávání UJEP
Hoření 13
400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 282 238
mail: iveta.stekla@ujep.cz, u3v@rt.ujep.cz


(specifický symbol 37)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava – U3V
Doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., garant U3V pro FMMI
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
tel. 597 325 157
mail.:  iveta.voznakova@vsb.cz(specifický symbol 45)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě
Fakulta hornicko-geologická VŠB-TU Ostrava
Prof. Ing. Vladimír Slivka , CSc.
Tel.:  59 732 4366,     vladimir.slivka@vsb.cz
Ing. Martina Polášková, U3V  - kontaktní osoba
Geologický pavilon prof. Pošepného
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
tel.: 597 325 392, mail.: martina.polaskova@vsb.cz,   http://igi.vsb.cz/GP/(specifický symbol 39)
Slezská univerzita v Opavě
Rektorát Slezské univerzity v Opavě
Doc. Ing. Petr Sosík, Dr., prorektor pro studijní a sociální záležitosti
tel. 553 684 364, 553 684 569, mail: prorektor-ped@slu.cz, www.slu.cz
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava

Rektorát Slezské univerzity v Opavě
Ing.Hana Šimečková, vedoucí oddělení pro studijní a sociální záležitosti
tel.: 553 684 810, hana.simeckova@slu.cz
Olbrichova 25, 746 01 Opava

Dagmar Kalivodová, oddělení pro studijní a sociální záležitosti, koordinátorka programů celoživotního vzdělávání
tel.: 553 684 811, dagmar.kalivodova@slu.cz
Olbrichova 25
746 01 Opava

Na rybníčku 626/1 = adresa pro korespondenci, Olbrichova 25 = sídlo


(specifický symbol 40)
Technická univerzita v Liberci
Centrum dalšího vzdělávání
RNDr. Eva Dvořáková, vedoucí
Studentská 2
461 17 Liberec
tel.: 485 355 105, fax: 485 355 101, mail: eva.dvorakova@tul.cz

Libuše Ryšánková,  sekretariát
tel.: 485 355 103, mail: libuse.rysankova@tul.cz

Mgr. Jitka Pacltová
Tel 485 355 102, jitka.pacltova@tul.cz(specifický symbol 41)
Univerzita Pardubice

doc. Dr. Ing. Libor Beneš, proděkan pro rozvoj a vnitřní záležitosti
tel.: 466 036 091, 465 533 006, e-mail: libor.benes@upce.cz

doc. Ing. Jaroslav Janda, garant U3V
Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra mechaniky, materiálů a časti strojů
Studentská 95
532 10 Pardubice
tel.: 466 036 553, 466 036 698, 465 533 006, fax: 466 036 094
e-mail: jaroslav.janda@upce.cz, http://www.upce.cz/
Mgr. Ivana  Švecová, ved. oddělení pro vzdělávání a výzkum
Studentská 95
532 10 Pardubice
tel.: 466 036 649, e-mail: Ivana.Svecova@upce.cz

Ing.Zdenka Černá, odborná referentka pro studium, celoživotní vzdělávání a eLearming
Oddělení pro vzdělávání a výzkum
Studentská 95
532 10 Pardubice
Tel 466 036 744, fax 466 036 361. e-mail: zdenka.cerna@upce.cz

(specifický symbol 42)
Univerzita Hradec Králové
Doc.PhDr. Iva Jedličková,CSc.
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové
tel. 493 331 316, ústředna 493 331 111, fax 495 545 911, mail: iva.jedlickova@uhk.cz

PhDr.Dana Musilová,CSc., prorektorka  pro vnitřní záležitosti
tel: 493 331 255, 493 332 506, mail: dana.musilova@uhk.cz

Hana Čejková, stud. odd. Pedagogické fakulty, tel.: 493 331 149

(specifický symbol 43)
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc., garant U3V, prorektor pro vzdělávání VFU Brno
Palackého 1 – 3
612 42 Brno
tel.: 541 562 740, e-mail: steinhauserovai@vfu.cz

MVDr. Mirko Treu, CSc.
Institut celoživotního vzdělávání a informatiky
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Palackého 1 – 3
612 42 Brno
tel: 541 562 090, 602 407 366, fax: 541 219 754, mail: treum@vfu.cz, icvi@vfu.cz

Klára Holešovská, DiS., referent U3V
e-mail: holesovskak@vfu.cz

(specifický symbol 44)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Prof. Ing. Roman Prokop, CSc., prorektor pro pedagogickou činnost
Předseda Rady U3V na UTB
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín
tel.: 576 032 216, mail: prokop@rektorat.utb.cz, prokop@fi.utb.cz

Ing. Jarmila Hřebíčková
Referent pro CŽV na UTB
Tajemnice Rady U3V na UTB
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín
tel.: 576 032 408, mob.777 876 546, mail: hrebickova@rektorat.utb.cz

(specifický symbol 45)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě
Fakulta hornicko-geologická VŠB-TU Ostrava fakulta zařazena za spec symbol 37


(specifický symbol 52)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě
Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava
Ing. Marcela Palochová, PhD.
marcela.palochova@vsb.cz
Sokolská třída 33
Ostrava 1
701 21
tel číslo: 59699 2239 do kanceláře
59699 2415 sekretariát(specifický symbol 47)
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Alena Štěrbová, prorektorka pro rozvoj
Tolstého 16
586 01 Jihlava
tel.: 567 141 103, 732 134 568, e-mail: sterbova@vspj.cz, www.vspj.cz

Šárka Venkrbcová
referent Institutu celoživotního vzdělávání
organizační vedoucí Univerzity třetího věku
administrátor projektů ESF OP RLZ
tel. 567 141 118, e-mail: venkrbcova@vspj.cz, www.vspj.cz


(specifický symbol 48)
Česká zemědělská univerzita  v Praze  Provozně ekonomická fakulta zařazena za spec symbol 16

(specifický symbol 49)
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií UK fakulta zařazena za spec symbol 12

(specifický symbol 50)
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu, Jindřichův Hradec fakulta zařazena za spec symbol 15

(specifický symbol 51)
Katolická teologická fakulta UK, zařazena před spec. symbol 13

 

Zdroj: U3V

(Publikováno 6. září 2011)

>>zpět
Omlouváme se, ale registrace v tuto chvíli není možná, z důvodu řešení Souhlasu o poskytování osobních údajů – registrace bude opět možná od září 2018. Děkujeme za pochopení!
Předpověď počasí
Pondělí Úterý Středa
Déšť
9°C /4°C
Oblačno
8°C /-1°C
Oblačno
10°C /0°C

Portál - kniha Hry a trénink Paměti

Logo Ministerstvo práce a sociálních věci Logo Život90
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace