REKLAMA

Kronika rodinné opuštěnosti

 

Román Polednice mladé německé autorky Julie Franckové byl v roce 2007 oceněn jako nejlepší německy psaná próza. Autorka v něm vypráví o tichém utrpení osamělých členů jedné židovské rodiny na pozadí velkých historických událostí dvacátého století a skrze metaforu pohádkové bytosti okrádající rodiny o malé děti polemizuje s tématem krutosti mateřské lásky.
„Fräuleinwunder“ neboli dívčí zázrak znamenal před téměř deseti lety pro německou literaturu výraznou událost. Mladé autorky, které mnohdy spojoval pouze věk a s ním související mediálně přitažlivá fotogeničnost, najednou ve velké míře vydávaly nejrůznější romány a povídkové cykly ze současného Německa, v nichž se snažily – někdy méně a někdy zase více úspěšně – podat plastický portrét chaotických a dynamicky se proměňujících devadesátých let. Základním kamenem byla neobvykle silná a svižná ironie, která vedle nostalgie a laskavě přátelského humoru tehdejší literární hvězdy Thomase Brussiga připadala většině čtenářů i literárních kritiků jako dlouho očekávaný svěží vánek. Po veleúspěšné próze Zóna Berlín Tanji Dückersové, dvou povídkových sbírkách Judith Hermannové, knihách Juli Zehové a Terézie Moraové se nyní v českém překladu objevila další mladá německá spisovatelka. Julia Francková debutovala v roce 1997 románem Der neue Koch, který krátce na to následovaly generační berlínské prózy Liebediener a Bauchlandungen, v nichž si již nenápadně načrtla téma mnohem vyzrálejší, emotivnější a na tak mladou spisovatelku poněkud netypické – strastiplný útěk obyvatel východního Německa na Západ – které zpracovala v románu Lagerfeuer. Zdaleka nejvážněji však vyznívá v kontextu autorčiny tvorby zatím poslední dílo, Die Mittagsfrau neboli Polednice, zachycující na pozadí několika historicky krutých let tiché drama jedné německé rodiny.

Nové začátky, nové konce


Po zdánlivě nelogickém prologu, v němž se setkáváme se sedmiletým Petrem vyprávějícím o své milované matce Alici, přechází Francková ke komornímu příběhu dvou sester, starší a společenštější Marty a přirozeně inteligentnější i zvídavé Heleny. Dívky to v Budyšíně po první světové válce nemají zrovna lehké: nejenže se během relativně krátké doby musejí vyrovnat se smrtí milovaného otce, zároveň s ním jakoby ztrácely i matku, stíhanou nevysvětlitelnou psychickou chorobou. Ta se uzavírá stále více do sebe, nevšímá si svých dcer, není již schopna se o ně jakkoliv postarat. Sestry tak berou osud do svých rukou, kontaktují vzdálenou tetu z Berlína a po několika dopisech se za ní rozhodnou odjet. V podstatě bez jakéhokoliv pocitu viny opouštějí matku, aby mohly v novém městě začít docela nový život – Marta jako zdravotní sestra, Helena jako lékárnice potýkající se s prvními milostnými eskapádami. Krátce po příjezdu do Berlína nalézá mladší ze sester překvapivě upřímnou lásku, jež však v podání Franckové nemůže skončit jinak než tragicky. Helena však rezignovaně přijímá vše, co jí život nabízí, po nějaké době s novým budoucím manželem dokonce opouští svou starou židovskou identitu a sžívá se s jinou, jež by ji snad měla zachránit v blížící se válce. V jediném okamžiku se stává Alicí, ženou bez minulosti, s trpěnou přítomností a nakonec ani příliš nadějnou budoucností. Až několik málo stran před koncem knihy se před čtenářem odkrývají promyšlené úmysly Julie Franckové.

Důsledně nepatetická konstruktérka

 

Julii Franckové se v rozsáhlé próze pvedlo nastínit hned několik tíživých otázek, které se dotýkají ztráty mateřského citu, aniž by sklouzla k patetickému psychologismu. Francková nechává Helenu činit v podstatě tytéž chyby, jakých se kdysi dopustila její matka, nemá však potřebu její chování jakkoliv ospravedlňovat. Přes všechen její dřívější důvtip a bystrost ji nechává krůček po krůčku ztrácet kontakt s realitou, přijímat náhradní životní řešení bez většího přemýšlení a konečně opustit vlastního syna, tak jako ji samotnou kdysi zanechala vlastnímu osudu její matka. Helena ostatně trpí i obdobnými depresemi kvůli svému židovskému původu. Polednice v názvu je pak právě onou nepřekonatelnou psychickou nemocí trápící matku. Francková totiž dává svým postavám čas od času planou naději – polednice by se totiž prý dalo zbavit velmi snadno, dokonce by stačilo, aby nešťastná žena jedinou hodinu rozmlouvala s polednicí o zpracování lnu. Spisovatelka ústy svých ztrápených hrdinů vede nepřímou, ale o to vyzrálejší úvahu o ožehavých skutečnostech, které se tak moc bojíme přijmout, až věříme v jakousi jejich pomyslnost, v útěšnou představu, že „pomatenost je pouze kletba, kterou lze snadno zaplašit“. Francková však zdaleka není jen výbornou vypravěčkou, Polednice působí i přes svou nechronologickou kompozici s vizionářsky vloženým úvodem a závěrem jako pozoruhodně kompaktní epické dílo, což ocenila i německá kritika cenou za nejlepší německy psanou knihu roku 2007. Třebaže spisovatelka zvolila jako téma své prózy nedostatek citu ve vztahu mezi rodiči a dětmi, tedy námět veskrze emotivní a – zpracovat jej jiný autor – možná až patetický, zachytila jej s pozoruhodnou stylistickou střízlivostí, se smyslem pro chladné, ale o to promyšlenější konstruování příběhu, do nějž zasadila funkční metaforu: přeměnu jména postavy v souladu s jejím vnitřním psychickým přerodem. Julia Francková sevřela svůj tragický příběh dvěma světovými válkami, nenaplněnou láskou, nevyslyšenou nadějí, ale především osamělostí, které provází v jistých obměnách všechny její postavy. Polednice se tedy více než čím jiným stává krutou kronikou rodinné opuštěnosti, ve které není nikdo úplně špatný, a už vůbec nikdo úplně dobrý, což je v podstatě nejreálnější obraz skutečného života.

 

Michaela Hečková

 

* Julia Francková: Polednice. Přeložila Lucy Topoľská. Jota, Praha 2008, 336 stran.

* Michaela Hečková je studentkou české filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci.
* Text vyšel v Literárních novinách 2008-50 na straně 10.
* Publikováno online 15.12.2008

 

Převzato z www.literarninoviny.cz

 

>>zpět
Omlouváme se, ale registrace v tuto chvíli není možná, z důvodu řešení Souhlasu o poskytování osobních údajů – registrace bude opět možná od září 2018. Děkujeme za pochopení!
Předpověď počasí
Úterý Středa Čtvrtek
Sněhové přeháňky
2°C /-1°C
Sněhové přeháňky
1°C /-4°C
Oblačno
0°C /-6°C

Portál - kniha Hry a trénink Paměti

Logo Ministerstvo práce a sociálních věci Logo Život90
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace