REKLAMA

Připomeňte si tradiční lidovou kulturu Moravy


Masarykova univerzita v Brně vytvořila online informační systém, díky kterému můžete nahlídnout do starých map, časopisů, kronik a fotografií staré Moravy.


Ministerstvo kultury podpořilo v uplynulých pěti letech v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI) několik projektů realizovaných různými vědecko-výzkumnými institucemi na území ČR.

Morava na mapovém díle z poloviny 19. století. / Zdroj: http://gistralik.muni.cz/


Jedním z konkrétních výsledků se v nedávné době stal i webový portál Masarykovy univerzity v Brně s názvem Geografický informační systém tradiční lidové kultury – zkráceně gistralik.

Jedná se o výstup jednoho z projektů aplikovaného výzkumu, který za přispění Ministerstva kultury ČR řeší v letech 2012–2015 dvě pracoviště Masarykovy univerzity v Brně (Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty a Ústav výpočetní techniky). Web, který je přístupný na adrese http://gistralik.muni.cz, uživatelům poskytuje v současnosti asi nejobsáhlejší informace o publikovaných i nepublikovaných zdrojích, které pojednávají o tradiční kultuře na Moravě v historickém období mezi lety 1750 až 1900.

Nosná myšlenka gistraliku spočívá v soustředění poznatků z rozmanitých zdrojových dokumentů s odlišnou mírou dostupnosti do jednoho uživatelsky přátelského informačního „pointu“, který napomáhá k lepší informovanosti o rozmanitostech, bohatství a významu historických forem tradiční kultury jako jednoho z důležitých faktorů přispívajících k formování lokální, regionální a národní identity a z nich vycházejících kulturních specifik.


Portál je určen nejen pro odbornou veřejnost, ale i širokou škálu uživatelů počínaje studenty a pedagogy na různých stupních škol a laickými zájemci o kulturní dědictví místa či regionu konče. V současnosti je v systému gistralik zpřístupněno 53 tisíc anotovaných záznamů. Uživatel, který na adresu gistralik.muni.cz vstoupí, má možnost hledat ve zdrojích dvěma způsoby – prostřednictvím mapy, nebo zadáním požadavku do databáze. Zobrazené záznamy zpřístupňují informace o zdrojích k důkladnějšímu studiu a poznávání tradiční lidové kultury podle územní příslušnosti či tematické skladby.

Díky spolupráci s Moravským zemským muzeem, Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici a některými okresními archivy je navíc v databázi asi tisíc skenů historických fotografií a obrazových materiálů dosud jen omezeně přístupných.


Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750–1900) můžeme považovat za důležitou výzkumnou infrastrukturu vycházející z oborové jedinečnosti tohoto badatelského nástroje na území ČR i Evropy (ve vazbě na informace etnologické povahy), interdisciplinárního využití a propojení odborných poznatků z oblasti etnologie a kulturního dědictví, geografie a IT technologií. Portál gistralik je zároveň konkrétním příkladem naplňování Úmluvy o ochraně nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750–1900)
http://gistralik.muni.cz/

Zdroj: MKČR, gistralik.muni.cz
(Publikováno 11. prosince 2015)

>>zpět
Omlouváme se, ale registrace v tuto chvíli není možná, z důvodu řešení Souhlasu o poskytování osobních údajů – registrace bude opět možná od září 2018. Děkujeme za pochopení!
Předpověď počasí
Pondělí Úterý Středa
Déšť
9°C /4°C
Oblačno
8°C /-1°C
Oblačno
10°C /0°C

Portál - kniha Hry a trénink Paměti

Logo Ministerstvo práce a sociálních věci Logo Život90
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace