REKLAMA

Oblast dotazu / Forum Stá?í spojuje - 22.listopadu

Forum Stá?í spojuje - 22.listopadu Tradi?ní Forum Stá?í spojuje se uskute?ní již 22.listopadu v sídle Života 90, Karolíny Sv?tlé 18, Praha 1. Nenechte si ho ujít! Program Fora zahrnuje praktické seminá?e a poradny stejn? jako nejnov?jší technologie, které mohou senior?m usnadnit život, jakož i zábavné po?ady a divadelní p?edstavení Drahá Mathilda s Danielou Kolá?ovou v hlavní roli. PROGRAM: 09:00 – 09:30 Slavnostní zahájení 09:30 – 11:00 D?chod pro život Jak se vypo?ítá starobní d?chod; co mám d?lat, abych m?l slušný d?chod? Nebezpe?í p?ed?asných d?chod?? Odpovídat Vám budou nap?. Martin Pot??ek, Jaroslav Vostatek a další... 11:30 – 12:30 St?íbrní fraje?i s Eduardem Markem, Petruškou Šustrovou. Moderuje Jind?ich Šídlo. Portréty a p?íb?hy t?ch, kte?í dokázali více než ostatní. 14:00 – 14:45 Srozumiteln? o zdravotních a sociálních službách Kdo služby poskytuje? Co je p?ísp?vek na pé?i? Odpovídat Vám budou nap?. Zde?ka Cibulková (Ú?ad práce), Tomáš Klinecký (Magistrát hl. m. Prahy), Libuše ?eledová, Rostislav ?evela, Bohumil Seifert. 14:45 – 15:30 Lehký život pe?ujících Jak pe?ovat o seniora v rodin?. Podporuje stát pe?ující? Odpovídat budou nap?. Hynek Je?ábek, Eva Jarolímová a další. 16:00 – 16:30 Pravda nebo lež Neuv??itelné p?íb?hy zralých žen a muž?. Vypráví Stanislav Zindulka a Ladislav Trojan. 9:30 - 11:00 Zahraj si to sám s Melogee Prij?te si záhrát na své oblíbené nástroje a užijte si p?ínos muzikoterapie. 12:00 – 13:00 P?íprava na stá?í Jak se p?ipravit na to, co nás ?eká. Vytvo?ení individuálního plánu stárnutí. 14:00 – 15:00 Gerontooblek Praktická ukázka - Jaké je to být seniorem. Na vlastní k?ži si vyzkouší Petra Tenorová. 09:30 – 14:00 Senior na drát? a bez drátu – showroom Ukázky technologických inovací uleh?ujících život senior? a pe?ujících. 11:30 – 12:30 Senior na drát? a bez drátu - p?ednáška (možnost získat službu Tís?ové pé?e na rok ZDARMA) Technologie pro snadný život senior? a pe?ujících. 14:00 – 15:00 Nové triky šmejd? - diskuse s p?edními odborníky, kte?í se touto problematikou zabývají - nap?. zástupce ombudsmanky, zástupce ?OI, zástupce m?stské policie, zástupce ERÚ a hasi?i a další... 15:30 – 16:30 LGBT kulatý st?l s Ester Jane?kovou Jak se p?ipravit na coming-out svých vnou?at, jak reagovat. 09:30 – 11:30 Tv?r?í malování 12:00 – 13:00 a 14:00 – 15:00 Vytvo?te si adventní dekoraci (vstupné 100 K?) VSTUP ZDARMA, v?etn? DROBNÉHO OB?ERSTVENÍ

Nebyl vypublikován žádný dotaz.

Omlouváme se, ale registrace v tuto chvíli není možná, z důvodu řešení Souhlasu o poskytování osobních údajů – registrace bude opět možná od září 2018. Děkujeme za pochopení!
Předpověď počasí
Pátek Sobota Neděle
Oblačno
3°C /-1°C
Déšť
6°C /1°C
Déšť
9°C /5°C

Portál - kniha Hry a trénink Paměti

Logo Ministerstvo práce a sociálních věci Logo Život90
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace