REKLAMA

Oblast dotazu / Léková poradna

Na naši poradnu se můžete obrátit v případě, že nerozumíte své léčbě nebo máte pocit, že o ní nejste dostatečně informování. Poradíme Vám, pokud nevíte, jak máte správně užívat předepsané léky a zda je můžete kombinovat s volně prodejnými přípravky. Rovněž se na nás můžete obracet, pokud máte podezření, že se u Vás projevují nežádoucí účinky léků.
Poradna je bezplatnou službou, která je provozována Ústavem lékového průvodce. Pokud Vás zajímá, kdo je Lékový průvodce, podívejte se na http://www.lekovypruvodce.cz/

Zde najdete několik tipů, jak se správně ptát, abychom Váš dotaz mohli co nejlépe zodpovědět:
  • V dotazu je vždy třeba uvést názvy všech užívaných léků a jejich dávkování a rovněž co nejpřesnější seznam onemocnění, pro která se léčíte.
  • Specifikujte, prosím, co Vás na Vaší léčbě zajímá - lékové interakce, kontraindikace, nežádoucí účinky, komplexní posouzení racionálnosti léčby, atp.
  • Domníváte-li se, že se u Vás projevují nežádoucí účinku jednoho či více léků, je třeba uvést, kdy přesně byl lék nasazen, jak rychle po jeho nasazení se nežádoucí účinky objevily (dny, týdny, měsíce) a jak přesně se projevují.
  • V případě, že budete spolu s dotazem posílat zdravotní dokumentaci, či jiné záznamy obsahující citlivá data, prosíme o vyplnění Informovaného souhlasu (ke stažení na stránkách www.lekovypruvodce.cz).
  • Pokud se Váš dotaz týká cen a úhrad léků či dostupnosti léků na českém trhu, obraťte se prosím přímo na Státní ústav pro kontrolu léčiv, do jehož gesce tato problematika spadá: infs@sukl.cz, případně infolinka: 272 185 333.

Před odesláním dotazu je třeba se seznámit s provozními podmínkami poradny včetně ochrany osobních dat. Provozní podmínky poradny

  1  2  3  Další ›    Poslední »    
 

TOP TEN

vloženo 27.11.2015 08:33:27

Otázka:

Hezký den. Co je prosím Vás na tom pravdy, beru perinpu, že to nemusím brát každý den, jen kdy mi tlak vyletí třeba 150 na 106? A co ještě když se bez příčiny dělají modřiny?

K tomu, aby se předešlo komplikacím vysokého krevního tlaku (poškození srdce, mozku, ledvin, oční sítnice) je potřeba, aby byl tlak trvale pod hodnotou 140/90 mm Hg. (Pozn. snížení tlaku pod 140/90 mm Hg je optimální, nicméně tohoto stavu se nepodaří i přes veškeré dostupné léky a další opatření u řady pacientů dosáhnout).


Léky na snížení krevního tlaku je tedy třeba brát pravidelně každý den ve stejnou denní dobu. Při nasazení léku Perinpa je snížení krevního tlaku dosaženo za necelý měsíc. Není tedy možné užívat lék jen v čase potřeby tj. v momentě, kdy je naměřený krevní tlak vyšší než stanovená norma 140/90 mm Hg.


S Vaším dotazem ohledně tvorby modřin bez příčiny bych si Vás dovolila odkázat na článek MUDr. Jozefa Balázse z Nemocnice Na Homolce v Praze, který velmi podrobně tuto problematiku rozebírá.
http://www.dama.cz/zdravi/kazda-modrina-neni-nevinna-21339


Mgr. Helena Šťastná Koblihová
Ústav lékového průvodce

vloženo 27.11.2015 08:39:16

Otázka:

Dobrý den, moje prarodiče bohužel musí užívat jeden z nejhorších ´léků´ zplozené současnou farmacií - a to warfarin. Tento ´lék´ má ale, jak pozoruji a dozvídám se, více nežádoucích účinků než těch potřebných. V důsledku toho jsou jeho uživatelé silně omezováni dlouhým seznamem potravin, které nesmějí a které by jim ale při pravidelné konzumaci mohli (a to tzv. přírodní cestou) pomoci s jinými zdravotními potížemi, s kterými se potýkají ve stáří (většinou se jedná o uživatele vyššího věku). (A to ještě neberu v úvahu, že tyto lidé užívají často také další ´léky´, které nějakým způsobem omezují). Proto bych se Vás chtěl zeptat, jestli už je vyvinut či alespoň ve vývoji nějaký lék, který by nezpůsoboval takové potíže. Zároveň bych Vás chtěl požádat o zaslání podrobného seznamu potravin, které se nesmějí při užívání warfarinu konzumovat nebo seznam skupin potravin, z kterého bude naprosto jasné, co vše daná skupina zahrnuje. Děkuji

V současné době jsou na trhu další tři léčiva s antikoagulačním účinkem (snížení rizika vzniku krevní sraženiny), které je možné podávat u pacientů s určitými diagnózami místo warfarinu. Souhrnně jsou tato léčiva označována jako nová antikoagulancia a jedná se o léky s obchodním názvem: Pradaxa (dabigatran), Xarelto (rivaroxaban), Eliquis (apixaban). V závorce uvádím názvy účinných látek. Zvážení poměru přínosů a rizik a výběr konkrétního léčiva je vždy na ošetřujícím lékaři, který má Vaše prarodiče v péči.


Ohledně výběru potravin vhodných/nevhodných při užívání warfarinu bych si Vás dovolila odkázat na velmi dobře a přehledně zpracovaný článek Mgr. Terezy Hendrychové, který naleznete na níže uvedeném odkazu:
http://www.lekarnadobruska.cz/?page=clanky&akce=clanek&id=44


Další podrobné informace včetně rozdělení potravin a tabulek, kde je vyčíslen obsah vitaminu K v jednotlivých potravinách (kapitola 13-17) naleznete v knížce doc. MUDr. Pavla Kohouta na níže uvedeném odkazu:
http://www.warfarin.cz/downloads/dieta_pri_antikoagulacni_lecbe.pdf


Mgr. Helena Šťastná Koblihová
Ústav lékového průvodce

vloženo 27.11.2015 08:43:34

Otázka:

Užívám Agen 5 - v poledne 0,5, večer celý, Betamed - 0,5 ráno, Moxostad - 1 ráno, dále užívám Omega 3 - 1x v poledne, dále Selzink - 1 x ráno, Bonviva - 1 x za měsíc, Letrox - 0,5 ráno. Prosím o sdělení, zda tyto léky mohu užívat tak, jak je uvedeno, neboť každý z těchto léků je k jiné léčbě a mám je předepsané od více lékařů. Děkuji za Vaši odpověď.

Dávkování léků, které uvádíte ve svém dotazu je v pořádku. Maximální dávky nejsou překročeny. Mezi účinnými látkami nebyly prokázány lékové interakce (tzn. léky se vzájemně neovlivňují).

Zdůraznila bych nutnost užívat Letrox nalačno, což znamená alespoň 30 minut před prvním ranním jídlem.
Dále bych zdůraznila specifický režim, který je třeba dodržovat při užívání léku Bonviva. Pro úplnost uvádím nejdůležitější zásady:
Tabletu je třeba užít každý měsíc ve stejný kalendářní den.
Tabletu je nutné užívat ráno nalačno tj. 1 hodinu před prvním denním jídlem nebo nápojem (jiným než voda) nebo jakýmkoli dalším léčivým přípravkem nebo doplňkem.
Tablety je nutno polykat celé (nežvýkat, nekousat, nerozpouštět v ústech) a zapít sklenicí čisté vody (180 až 240 ml), je nutné sedět nebo stát ve vzpřímené poloze.
Po dobu 1 hodiny po požití přípravku Bonviva pacienti nesmějí ulehnout.

Helena Šťastná Koblihová
Ústav lékového průvodce

vloženo 27.11.2015 09:16:54

Otázka:

Dobrý den, obracím se na Vás s následujícím. Je mně 84 roků. V roce 2002/2 dvojnásobný bypass, TK 130/65 mírně kolísá, P60, po námaze je větší. Medikace: Lescol XL80 0-0-1, Eliquis 5 1-0-0, Furon 40 1-0-0, Accupro 10 0-0-1, Spasmed 15 1-0-1, Duodart 0,5/0,4 1-0-0, Rivodaron 200 1-0-0, Verospiron 25 0-1/2-0, Zorem 5 1/2-0-0. Úporná obstipace, zhoršující se tendence. Léčeno Psylliem a Lactulozou /až 85 ml denně/.Byl odebrán Betaloc Zok 100. Prosím proto o posouzení zda u této medikace nedochází ke kontraindikaci. Děkuji předem.

Ve vaší medikaci není žádná kombinace léčiv, která by nemohla být společně podávána. Ke kontraindikaci nedochází. Rovněž jsem nenašla žádné závažné lékové interakce (tzn. ovlivnění jednoho léčiva druhým léčivem ve smyslu výrazného zvýšení či snížení jeho účinku). Užíváte celkem tři léčiva, která ovlivňují hladinu draslíku v plazmě ať už ve smyslu snížení či zvýšení hladiny (přípravky Furon, Verospiron, Accupro). Předpokládám, že tuto kombinaci užíváte chronicky, hladina draslíku v plazmě je u Vás pravidelně kontrolována a tudíž je v normě.
V dotazu zmiňujete problém s úpornou obstipací, která má zhoršující se tendenci. Neznám Váš celkový zdravotní stav a nevím, jaká je příčina obstipace. Z léků, které užíváte, může tento problém způsobovat nebo výrazně zhoršovat Spasmed. Pokud není známa jiná příčina obstipace, doporučila bych Vám konzultovat s lékařem, zda by bylo možné tento lék vyměnit za jiný.

Mgr. Helena Šťastná Koblihová

Ústav lékového průvodce

vloženo 27.11.2015 09:19:52

Otázka:

Dobrý den, jsem půl roku po operaci vrozené vady srdce. Je mi 64 roků.Mám mnoho léků,cca hodinu po jejich požití jsem velmi unaven a nesoustředěn. Kardiolog mi sdělil, že jde o standardní léčbu. Určitě je někde špatná kombinace. Léky: Nolpaza 40 1-0-0 Rivodaron 200 1-0-0 Egilock 50 1-0-0 Amprilan 5 1-0-0 Furon 40 1-0-0 Vespiron 25 1-0-0 Atoris 40 1-0-0 Warfarin 3 1.5-0-0 Prosím o posouzení. Děkuji

Dle mých pracovních zkušeností z interního oddělení můžu potvrdit, že Vaše léčba je skutečně standardní. Dávkování léků je v pořádku, maximální dávky nebyly překročeny.
Mezi léky, které užíváte, je možné najít lékové interakce (léky se vzájemně ovlivňují), což ale není důvod, proč by tyto léky neměly být v praxi podávány současně. Pro úplnost je tedy uvádím.
Jedná se o interakci amiodaron-warfarin. Pokud je ke stávající léčbě Warfarinem přidán Rivodaron (účinná látka amiodaron) může dojít ke zvýšení efektu Warfarinu a zvyšuje se tím i riziko krvácení. U Vás toto ale nepředpokládám, protože se jedná o zavedenou léčbu a efekt warfarinu je monitorován Quickovým testem.
Dále užíváte několik léčiv, která ovlivňují hladinu draslíku v plazmě a to jak ve smyslu snížení, tak ve smyslu zvýšení hladiny (Furon, Verospiron, Amprilan). Rovněž předpokládám, že hladina draslíku v plazmě je u Vás monitorována a není třeba se tímto zabývat.
Potíže, které ve svém dotazu popisujete, bych přičítala lékům, které snižují vysoký krevní tlak (antihypertenziva). Užíváte je celkem tři resp. čtyři (Egilok, Amprilan, Furon resp. Verospiron). Únava a závratě jsou nejčastější projevy, které popisují pacienti při užívání antihypertenziv. Neznám Vaše aktuální hodnoty krevního tlaku a ani nevím, jaký krevní tlak musíte vzhledem k Vašemu onemocnění mít, ale přesto bych Vám doporučila poradit se s Vaším ošetřujícím kardiologem, zda by nebylo možné snížit dávku některého z léků na vysoký krevní tlak.

Mgr. Helena Šťastná Koblihová
Ústav lékového průvodce

  1  2  3  Další ›    Poslední »    
Omlouváme se, ale registrace v tuto chvíli není možná, z důvodu řešení Souhlasu o poskytování osobních údajů – registrace bude opět možná od září 2018. Děkujeme za pochopení!
Předpověď počasí
Pátek Sobota Neděle
Oblačno
3°C /-1°C
Déšť
6°C /1°C
Déšť
9°C /5°C

Portál - kniha Hry a trénink Paměti

Logo Ministerstvo práce a sociálních věci Logo Život90
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace