REKLAMA

Oblast dotazu / Sociální poradna

Poradna je určena lidem, kteří potřebují řešit naléhavý nebo déle trvající sociální problém. Nabízí podporu osobám, které pečují o těžce nemocné seniory a které hledají informace a pomoc. Zabývá se problematikou týrání a špatného zacházení. Nabízí pomoc při orientaci v sociálních službách a dávkách. Poradenství je bezplatné a zachovává soukromí klienta při řešení jeho citlivých záležitostí.

Nejsme schopni zajistit okamžitou reakci na Váš dotaz. Proto, potřebujete-li akutní pomoc v tíživé životní situaci, kontaktujte naší linku telefonické krizové pomoci Senior telefon - 800 157 157.

  « První  ‹ Předchozí  3  4  5  6  7  Další ›    
 

PUBLIKOVANÉ DOTAZY

vloženo 03.01.2009 13:56:35

Otázka:

Dobrý den, moje maminka má 83 let a již více jak 10 let má přihlášku do domova důchodců. Několikrát byla vyzvána k nástupu a vzhledem k dobrému zdrav.stavu to nevyužila. Nyní nastal čas tam odejít, jenže vznikl problém. Vyžadují po nás přiznání příspěvku pro péči. I když jej finančně nepotřebujeme, požádali jsme o něj Odbor soc.péče města Přerova dopisem ze dne 27.3.2008. Vyrozumněním z 12.11.2008 nám nebyl přiznán.28.11.2008 jsme podali odvolání proti Rozhodnutí ze dne 26.11.2008. Věc byla postoupena Posudkové komisi MPSV ČR v Ostravě.  22.12.2008 nám poslali vyrozumění o tom, že nebude možno v zákonné lhůtě rozhodnout pro velký počet žádostí. Babičce se zhoršuje zdravotní stav a zjistila jsem, že tuto podmínku(přiznání příspěvku na péči) např. ve Zlínském kraji nevyžadují. Je to spravedlivé, když babička myslela na budoucnost a již dávno si požádala o místo v DD a nyní se musí dožadovat něčeho, co vůbec nepotřebuje? Prosím, odešlete odpověď na tento dotaz i na můj e-mail.

Děkuji Květa K.

 

Vážená paní,


velice Vám děkujeme za Váš dotaz.

Právní předpis, který by podmiňoval přijetí do domova pro seniory pobíráním příspěvku na péči neexistuje. Poskytovatelé sociálních služeb se kromě platných zákonů řídí také svými interními předpisy. V praxi je běžné, že žadatel o přijetí do domova pro seniory musí mít o příspěvek na péči alespoň zažádáno. S podmínkou, kterou uvádíte ve svém dotazu jsme se dosud nesetkali. Pokud má domov pro seniory takovou podmínku ve svých interních předpisech, pak je takový požadavek oprávněný.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách vymezuje podmínky nároku na příspěvek na péči. Nárok na příspěvek na péči má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti.

Stejný zákon uvádí, že v domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

V praxi je tedy závislost osoby na pomoci jiné fyzické osoby, potvrzena přiznáním příspěvku na péči.

Služby poskytované v domově pro seniory jsou zpoplatněny. Ubytování a stravu si hradí klient sám. K úhradě ostatních poskytovaných služeb, jako např.: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu či pomoc při osobní hygieně, je určen příspěvek na péči. Je pravděpodobné, že důvodem nepřijetí Vaší maminky do domova pro seniory bez příspěvku na péči, byla obava o úhradu těchto služeb.Období do rozhodnutí o žádosti o příspěvek na péči, Vám mohou pomoci překlenout terénní a ambulantní sociální služby, jako např.: 

-          Osobní asistence - terénní služba. Osobní asistenti pomáhají člověku zvládnout péči o sebe a umožňují jim účastnit se života společnosti.

-          Pečovatelská služba - převážně terénní služba poskytovaná především v domácnosti. Pečovatelé pomáhají člověku zvládnout péči o sebe a o domácnost.

-          Tísňová péče - nepřetržitá telefonická nebo jiná elektronická komunikace s lidmi, kteří jsou vystaveni vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života. Za pomoci této komunikace je možné zprostředkovat neodkladnou pomoc v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu.

-           Centra denních služeb (dříve „domovinky“) a centra osobní hygieny. Jedná se o ambulantní službu, kterou mohou v průběhu dne (pravidelně i občasně) využívat osoby se sníženou soběstačností s cílem zajištění pomoci s osobní hygienou a současně pomoci s vyřízením osobních záležitostí či nabídkou sociálně terapeutických činností.Informace o výše jmenovaných službách ve Vašem regionu naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v registru poskytovatelů sociálních služeb

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1231341380842_1

Úplné znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách naleznete na internetovém portálu veřejné správy

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=108/2006&number2=&name=&text=


S úctou

Petra Slaná

sociální pracovnice Informačního a poradenského centra ŽIVOTa 90

vloženo 02.02.2009 16:21:10

Otázka:

mám dotaz,poradí mi někdo,kdo je v invalidním důchodu,kam chodí za kulturou,kde najdu přátelé na popovídání,nechci být nepotřebná a vyřazená ze života.Kdo má podobný problém,tak se ozvete.Existuje tady v Hradci Králové nějaké občanské sdružení?zajmy-keramika,turistika,atd.

 

Vážená paní,


Váš dotaz jste adresovala do sociální poradny internetového portálu www.seniorum.cz.


Dovolujeme si Vám nabídnout aktivity (nejen) pro seniory v Hradci Králové, které jsme pro Vás vyhledali na níže uvedených internetových stránkách. Účast na volnočasových aktivitách může být cestou k navázání přátelství.

Pokud máte zájem o osobní zkušenosti vrstevníků z Hradce Králové a jejich doporučení připojte svůj dotaz například na diskusní fórum http://www.seniorum.cz/diskusni-forum
V případě, že hledáte přátele např. pro společné trávení volného času můžete využít inzerce  http://www.seniorum.cz/inzerce/seznameni/2-kamaradstvi-a-pratelstvi

Ve svém příspěvku píšete, že nechcete být nepotřebná a vyřazená ze života. V této souvislosti bych ráda zmínila možnost dobrovolnictví. Za dobrovolnickou činnost nebudete odměněna finančně, odměnou Vám bude právě dobrý pocit z pomoci ostatním, získání nových zkušeností a možná i navázání nových přátelství. Více informací naleznete na internetových stránkách: www.dobrovolnici.cz, www.dobrovolnik.cz.


S úctou

Petra Slaná
sociální pracovnice Informačního a poradenského centra ŽIVOTa 90

-----------------------------

Občanské sdružení ŽIVOT 90 - pobočka Hradec Králové


Poskytované služby:
-    AREÍON – tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany
-    domácí péče – pečovatelská služba
-    aktivizační, kulturní a vzdělávací programy

Pokud budete mít zájem o bližší informace o volnočasových aktivitách pořádaných ŽIVOTem 90 Hradec Králové, obraťte se prosím, na pracovníky pobočky na níže uvedených telefonních číslech. Na základě Vaší žádosti Vám budou zasílány pozvánky na jednotlivé programy.

Kontaktní údaje
ŽIVOT 90 - Hradec Králové
Tř. Dr. Edvarda Beneše 1747, 500 12, Hradec Králové
www.zivot90.cz
E-mail: zivot90.hk@seznam.cz

telefonické spojení:
-    495 514 345 ředitelka
-    495 514 344 pečovatelská služba
-    495 261 648, 604 204 245 Tísňová péče, Informační centrum.


Diecézní centrum pro seniory – Biskupství královehradecké


Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové
http://seniori.diecezehk.cz
Tel.: 495 063 661, 737 215 328
E-mail: dcs@diecezehk.cz

Cílem centra pro seniory je přispívat seniorům ke kvalitnímu a aktivnímu prožívání stáří v oblasti duchovní, kulturní a vzdělávací, a to zejména pořádáním různých aktivit, které probíhají po celý rok. Akce Diecézního centra pro seniory jsou určeny všem lidem seniorského věku a dalším zájemcům z celé královéhradecké diecéze, některé také zájemcům z celé ČR (jako např. Celostátní setkání animátorů seniorů). Centrum (resp. jeho zástupkyně) koordinuje Diecézní senior klub, koordinační radu, organizační tým a vikariátní animátory seniorů. Diecézní centrum pro seniory pořádá/nabízí:
-    Diecézní setkání seniorů a jejich přátel
-    Poutně-poznávací zájezdy v diecézi, ČR i zahraničí
-    Pouť seniorů
-    Duchovní cvičení
-    Den pro prarodiče a vnoučata
-    Fórum o mezigeneračních vztazích
-    Pobyty pro prarodiče s vnoučaty
-    Třígenerační pobyt
-    Víkend pro seniory
-    Formace animátorů seniorů/Formační víkend
-    Diecézní den s řeholnicemi
-    Kurzy angličtiny
-    Kurzy práce s počítačem a internetem
-    Literární soutěž pro seniory a lidi středního věku
-    Besedy a setkání (také adventní setkání)
-    Mezinárodní setkání účastníků projektu „Biografické učení z těžkých dob pro společnou současnost a budoucnost“
-    Další aktivity doplněné během roku


Universita třetího věku v Hradci Králové


Prostřednictvím své Pedagogické fakulty realizuje Univerzita Hradec Králové již od poloviny 90. let projekt celoživotního vzdělávání seniorů  „Universita třetího věku“.
http://www.hradeckralove.org/cz/_seniorum.html
Kontaktní osoby:
-    PhDr. Dana Musilová, CSc., e-mail: dana.musilova@uhk.cz
-    Hana Čejková, tel.: 493 331 149


Klub českých turistů Hradec Králové

Na rybárně 1657, 500 02 Hradec Králové
www.kcthradeckralove.estranky.cz


HRADEC KRÁLOVÉ - kulturní akce
http://kultura.hradeckralove.cz/

Internet pro seniory - 2008/2009
Statutární město Hradec Králové zajišťuje vzdělávací kurzy Internet pro seniory. Kurzy jsou pro seniory zcela zdarma, probíhají v níže uvedených základních školách:
-    ZŠ Jiráskovo náměstí, ZŠ Sever, ZŠ Jih, ZŠ Josefa Horára, ZŠ Bezručova, ZŠ Nový Hradec Králové, ZŠ Štefánkova, ZŠ Úprkova, ZŠ Kandysová, ZŠ Kukleny

Zájemci se mohou přihlašovat na tel.č.: 495 707 980, na kterém byl zřízen telefonní záznamník pro přihlašování. Každý přihlášený účastník dostane informace poštou.

vloženo 26.03.2009 10:18:02

Otázka:

Od 19ti let jsem výdělečně činný.Letos mi je 54 let,tzn.že mám odpracovaných 35 let . V důsledku hospodářské krize jsem od zaměstnavatele dostal výpověď a velice těžko v těchto letech budu hledat zaměstnání.Pokud se rozhodnu dál žít jen ze svých úspor mám povinnost platit důchodové pojištění?Pokud ne promítne se to v konečném výpočtu starobního důchodu?Děkuji předem za odpověď.

Vážený pane,

 děkujeme Vám za Váš dotaz a důvěru, se kterou se na nás obracíte v tak náročné životní situaci jakou je ztráta zaměstnání.

 Na Vaše otázky týkající se povinnosti platit důchodové pojištění v době, kdy nejste výdělečně činný Vám odpoví pracovníci příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Kontakt na pracoviště okresní správy sociálního zabezpečení v místě Vašeho bydliště naleznete pod odkazem:

http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/

Informace o nároku na podporu v nezaměstnanosti Vám poskytne příslušný úřad práce, ten Vám může být nápomocen také při zprostředkování nového zaměstnání. Kontakt na příslušný úřad práce naleznete pod odkazem:

http://portal.mpsv.cz/kontakty

 Dále můžete využít pomoci Call centra služeb zaměstnanosti MPSV ČR a to vždy od pondělí do pátku v době od 8:00 do 20:00 hod.  

Služby Call centra jsou zpoplatněny. Cena hovoru z pevné sítě činí 1,53 Kč/min, cena hovoru z mobilní sítě je stanovena na 4,50 Kč/min.

Kontakty:

telefonní číslo: 844 844 803

e-mail:  callcentrum@mpsv.cz, kontaktni.centrum@mpsv.cz

web: http://portal.mpsv.cz/sz/call_centrum

S úctou

Petra Slaná

sociální pracovnice Informačního a poradenského centra ŽIVOTa 90

 

vloženo 22.08.2010 12:32:16

Otázka:

Dobrý den mam taky problem. Jsem IV.duchodce duchod mam 7676 a přispěvek 14000 mam opatrovnika která se stará omě kdysí brala penize na mě ale to ji zamit stat ted nedostavá nic a dostavám všechny penize ja chci jit do rehabilit.ustavu co ted bude s opatrovníkém? stych mojich peněz jsem ju živilá platím si i svoje splatky to děla zhruba asi 3000 ch ci se zeptat co ted bude,jak odjedu? Děkuji, Vladimíra J.Vážená paní Jonášová,

děkujeme Vám za Váš dotaz.

Pokud jsem pochopila Vaší otázku správně, jde Vám o to, jak bude zaopatřen Váš opatrovník po Vašem případném nástupu do rehabilitačního zařízení.

Pokud se jedná o pobytové zařízení, které je registrované jako sociální služba, je zákonem stanoveno,  že pobyt je hrazen z příjmů obyvatele, tj. z důchodu, popř. z příspěvku na péči, pokud jej pobírá. Ze zákona klientovi však musí zbýt 15% z jeho příjmu pro jeho vlastní potřebu. Pokud tedy půjdete do pobytového zařízení, nedá se předpokládat, že by bylo možné, aby jste „živila“ ještě svého opatrovníka. Pro přesnou cenu pobytu a bližší informace o podmínkách pobytu se informujte u konkrétního zařízení, do kterého plánujete odejít.

Váš opatrovník bude muset být zaopatřen buď z vlastních příjmů z výdělečné činnosti, nebo z dávek sociálního zabezpečení. Konkrétní kroky řešení jeho situace lze probrat na sociálním odboru městského úřadu ve Vašem místě trvalého bydliště, resp. v místě trvalého bydliště Vašeho opatrovníka.

S pozdravem
Lenka Bočková

vloženo 07.09.2010 09:46:20

Otázka:

Dobrý den prosím o radu,nezlobte se už nevím kde se obratít,snad mi poradite-Jsem postižená a mamka je muj opatrovník přebiram duchod a přispěvek mamka kdysi bralá taky penize na mě za opatrovnictví ale zamit ji to stat ted nedostavá nic ted všechný penize dostavám ja dostavám duchod a přispěvek chcu jit za par dni do do rehab.ustavu kde mi vemou všechný penize co pak bude s mamkou? bude něco dostavát ze socialký? prosím o odpověd tady i na e-mail děkuji J.


Vážená paní,

chápu Vaši starost o maminku.

Nelze ale jednoznačně říci, na jaké dávky bude mít nárok, protože neznám její situaci. Pokud budu předpokládat, že nemá nárok na starobní důchod, lze se domnívat, že by mohla nastoupit do práce. Pokud nemůže pracovat ze zdravotních důvodů, je možné zažádat si o dávku invalidního důchodu na Okresní správě sociálního zabezpečení.

V každém případě bude moci využívat dávky hmotné nouze, tj. životní minimum. Zde je důležité, aby byla přihlášena na úřadu práce a doložila své nedostatečné příjmy. Pokud by ani toto nebylo možné, určitě si může zažádat alespoň o existenční minimum, které činí 2 020 Kč.

Pro Vaši maminku by nyní bylo nejpřínosnější, aby se obrátila na sociální odbor městského úřadu a sdělila jim svou situaci. Pracovnice sociálního odboru ji podají informace o jejích právech na dávky ze sociálního zabezpečení a zároveň jejích povinnostech, které jsou potřebné pro splnění nároku na jednotlivé dávky.

Přeji Vám, ať situaci Vy i Vaše maminka úspěšně zvládnete a Vy můžete v klidu nastoupit do rehabilitačního ústavu.   

S pozdravem
Lenka Bočková

  « První  ‹ Předchozí  3  4  5  6  7  Další ›    
Omlouváme se, ale registrace v tuto chvíli není možná, z důvodu řešení Souhlasu o poskytování osobních údajů – registrace bude opět možná od září 2018. Děkujeme za pochopení!
Předpověď počasí
Pátek Sobota Neděle
Polojasno
15°C /4°C
Polojasno
18°C /5°C
Polojasno
20°C /7°C

Portál - kniha Hry a trénink Paměti

Logo Ministerstvo práce a sociálních věci Logo Život90
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace