REKLAMA

Oblast dotazu / Sociální poradna

Poradna je určena lidem, kteří potřebují řešit naléhavý nebo déle trvající sociální problém. Nabízí podporu osobám, které pečují o těžce nemocné seniory a které hledají informace a pomoc. Zabývá se problematikou týrání a špatného zacházení. Nabízí pomoc při orientaci v sociálních službách a dávkách. Poradenství je bezplatné a zachovává soukromí klienta při řešení jeho citlivých záležitostí.

Nejsme schopni zajistit okamžitou reakci na Váš dotaz. Proto, potřebujete-li akutní pomoc v tíživé životní situaci, kontaktujte naší linku telefonické krizové pomoci Senior telefon - 800 157 157.

  ‹ Předchozí  1  2  3  4  5  Další ›    Poslední »    
 

TOP TEN

vloženo 22.10.2014 10:50:25

Otázka:

Dobrý den, prosím Vás o radu. Máme maminku v domově seniorů dostali jsme se do sporu s ústavem kvůli tomu, že ji odmítají dopravit na předepsanou kontrolu u lékaře. Maminka má druhý stupeň závislosti ZTP a pohybuje se na ručním invalidním vozíku, má vyřízený příspěvek na péči i na dopravu a celé tyto příspěvky ponechává ústavu. Kdo má tedy zajištovat dopravu k lékaři. Děkuji R.

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Běžně klienti domovů pro seniory příspěvek na mobilitu nepobírají, z důvodů hodných zvláštního zřetele může být však příspěvek udělen i člověku, který žije v pobytové sociální službě. Příspěvek je ve výši 400 Kč měsíčně. Domnívám se proto, že by domov měl mamince dopravu zajistit či mamince odevzdat 400 Kč a ona by si pak dopravu zajistila vlastními silami-objednání dopravy pro seniory či komerční taxislužbou. Záleží také na tom, zda tato otázka není nějak upravena ve vnitřním řádu domova a ve smlouvě, které jsme se zařízením podepisovali.

S pozdravem a přáním pěkného dne


Mgr. Gabriela Knápková

Informační a poradenské centrum ŽIVOT 90
Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1
www.zivot90.cz, poradna@zivot90.cz
tel.: 222 333 500, fax: 222 333 999

Provozní doba:
pondělí, úterý, středa: 9 - 12, 13 - 16 hodin

vloženo 22.01.2015 22:59:24

Otázka:

Dobrý den,starám se o jednoho starého dědu,který žije sám v domě,kde v zimě neteče voda,neuvaří si a není soběstačný v hygině.Nemá rodinu,pouze sestru,která za ním dojíždí 2x do měsíce.Chtěla jsem se zeptat,zda je možnost o něj pečovat za finanční příspěvek od státu,popř kde se takové věci řeší.Děkuji. Kateřina

Vážená paní Šťastná,
o finanční příspěvek státu si lze v takovém případě určitě zažádat. Jedná se o příspěvek na péči. Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle zákona o sociálních službách při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku na péči pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Žádost se podává na Úřad práce v místě trvalého bydliště osoby, která by chtěla příspěvek pobírat. V následném sociálním šetření se posuzuje míra závislosti posuzované osoby na péči druhých. Stupeň závislosti následně určuje finanční částku, která je měsíčně vyplácena.

Níže přikládám přehled výše příspěvku na péči.
Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
•       800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
•       4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
•       8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
•       12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

V případě jakýchkoliv dalších dotazů je možné se na nás obrátit na níže uvedených kontaktech.

S přáním všeho dobrého,

Bc. Tereza A. Šímová

Informační a poradenské centrum ŽIVOT 90
Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1
www.zivot90.cz, poradna@zivot90.cz
tel.: 222 333 500, fax: 222 333 999

Provozní doba:
pondělí, úterý, středa: 9 - 12, 13 - 16 hodin

vloženo 18.04.2015 20:56:59

Otázka:

Dobrý den,otec je alkoholik který si to nikdy nepřiznal,nyní je opětovně v nemocnici,je nechodící ve špatném stavu,bydlí v místnosti na penzionu a nemohli jsme s ním hnout.Nyní jsme se domluvili s pánem co mu to pronajímal aby ho vystěhoval, v pondělí v místě mého bydliště by ho přijali do pečovatelského domu ale prý s tím musí souhlasit i když nemá kam jít, co dělat když nebude chtít?Je to hrozné tomu přihlížet já i sestra bydlíme 200 km od něho máme zájem se postarat, platime mu charitu ůklid,obědy,nákupy a on si zbytek důchodu utrati za pivo a zapíjí s tím prášky jsme z toho hodně smutní.Děkuji za odpověd

Dobrý den,

děkujeme za vaši důvěru a otevřenost. Chápu, jak těžká tato situace pro vás i vaši sestru je. Oceňuji vaši snahu se o otce postarat a to, že hledáte různé možnosti. Ohledně vašeho dotazu, nepochybuji, že byste to s otcem již neprobírala, bez jeho souhlasu ho nejspíš opravdu nepřijmou, ale myslím, že by bylo dobré ho tam vzít, aby se tam porozhlédl a prohlédl si prostředí. Vysvětlit mu to, pobrat s ním situaci a povzbudit ho, že by mu tam mohlo být dobře. Mohlo by vám také pomoci setkat se osobně se sociálním pracovníkem, který by vás více podpořil a popřípadě by si popovídal i s vaším otcem. Dále také fungují různé sociální a psychologické poradny pro pečující, kde je možnost si o vaší situaci popovídat a více ji rozebrat. Jednou z možností je vzít si otce k sobě domů. Pokud byste se tak rozhodli, můžete se také obrátit na různé terénní služby, jako je osobní
asistence apod., které by vám v péči o otce mohly odlehčit.

Přeji vám mnoho sil.

V případě potřeby je možné se na nás znovu obrátit na níže uvedených kontaktech.

S pozdravem a přáním hezkého dne,
Martina Burianková

Informační a poradenské centrum ŽIVOT 90
poradna@zivot90.cz , tel.: 222 333 500
Karolíny Světlé 18, Praha 1, 110 00
www.zivot90.cz, www.facebook.com/Zivot90

Provozní doba:
pondělí, úterý, středa: 9 - 12, 13 - 16 hodin

vloženo 04.06.2015 14:37:09

Otázka:

Dobrý den, ráda bych se zeptala na situaci, která nasatala po nehodě mého tatínka, který po zlomení kyčelního kloubu, je již 10 měsíců odkázán na naši pomoc, je mu 82 let. Je ležící a starám se o něj spolu se svou maminkou, která bohužel má také zdravotní problémy a velké bolesti, starost o tátu tedy spadá více na mě. Jelikož musím chodit do zaměstnání, samozřejmě z finančních důvodů se o oba rodiče nemohu starat 24 hodin, ani s nimi nebydlím. Prosím o radu do jakého zařízení by jsme mohli tatínka umístit než se maminka dá zdravotně dohromady? Bydlíme na Praze 8. Děkuji moc za odpověď.

Vážená paní,

děkujeme za důvěru, se kterou se na nás obracíte. Ve vašem případě by bylo možné využít tzv. odlehčovací služby – respitní péče. Jedná se o pobytovou sociální službu na přechodnou dobu (3 měsíce, s možností prodloužení v případě nutnosti). Na Praze 8 tuto službu poskytuje Dům sociálních služeb (Na Dlážděnce), přijímají klienty v I., II. a III.stupni závislosti, avšak ne klienty zcela ležící.

Klienty plně ležící by měli přijímat např. na Praze 7 (Kamenická ulice), ale je nutné se u nich informovat o volné kapacitě. Webové stránky: http://pecovatelskecentrum.cz , kontaktní údaje: Jitka Švecová - Telefon: 233 376 005, Mobil: 602 274 692, E-mail: svecova.j@pcp7.cz.

V příloze přikládám seznam odlehčovacích center v Praze v případě, že byste neuspěla u tohoto. Je dobré se u nich vždy informovat, zda je zařízení uzpůsobeno pro ležící klienty.

Chtěla bych vás ještě informovat o možnosti terénních služeb osobní asistence, v případě, že byste měli zájem doma s péčí o tatínka vypomoci, např. v době vaší nepřítomnosti, kdy jste v zaměstnání. Jedná se o služby sociální péče, kdy osobní asistent vypomáhá s hygienou, podáváním stravy apod. Osobní asistence může velmi ulehčit v péči o osobu blízkou.

Osobní asistenci nabízí na Praze 8 např. Gerontologické centrum. Webové stránky: www.gerontologickecentrum.cz, kontakt: 286 883 676, iva.holmerova@gerontocentrum.cz.

Nebo o.s. Hewer, Prahu 8 má na starost Bc. Adéla Grolbertová, tel.: 736 505 547. Webové stránky: www.osobniasistent.cz.

V případě dotazů se na mne neváhejte obrátit na níže uvedených kontaktech.

Se srdečným pozdravem,

Bc. Tereza A. Šímová
sociální pracovnice

Informační a poradenské centrum ŽIVOT 90
Karoliny Světlé 18, 110 00, Praha 1
poradna@zivot90.cz, tel.: 222 333 500

Provozní doba:
pondělí, úterý, středa: 9 - 12, 13 - 16 hodin

vloženo 28.07.2015 05:38:39

Otázka:

Dobrý den, slyšel jsem, že by snad od 1.9.2015 měla platit nová příloha k vyhlášce č. 388/2013 Sb a mělo by v ní být zahrnuto nastupování či vystupování invalidů do autobusu....případně do domu a podobně. Nevíte o tom prosím něco, eventuelně nějaký odkaz na toto ? Děkuji za případnou odpověď. Hraba V odstavci věnovaném „Posuzování zdravotního stavu pro účely průkazu osoby se zdravotním postižením“ ( průkazy TP,ZTP a ZTP/P) jsou uvedeny údaje, které vychází z vyhlášky 388/2011. Tato vyhláška byla v roce 2013 novelizována s platností od 1.1.2014 a došlo v ní k doplnění o neurodegenerativní onemocnění.

Vážený pane,
děkujeme za váš dotaz. Nastupování a vystupování osob z dopravních prostředků by mělo být zahrnuto mezi schopnosti zvládání základních životních potřeb v příloze č. 1 vyhlášky č. 555/2006 Sb., jež provádí zákon o sociálních službách. A pravděpodobně by mohl být tento bod zahrnut i do vyhlášky č. 388/2013, o které píšete. Není ale zatím jisté, kdy vyjdou tyto úpravy v platnost. Návrh vyhlášky č. 555/2006 Sb. si můžete přečíst na webových stránkách Národní rady osob se zdravotním postižením na tomto odkaze: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1411-informace-c-59-2015-priloha-vyhlasky-c-5052006-sbnsrss.html.
S pozdravem,
Bc. Tereza A. Šímová
sociální pracovnice

Informační a poradenské centrum ŽIVOT 90
Karoliny Světlé 18, 110 00, Praha 1
poradna@zivot90.cz, tel.: 222 333 500
www.zivot90.cz

Provozní doba:
pondělí, úterý, středa: 9 - 12, 13 - 16 hodin

  ‹ Předchozí  1  2  3  4  5  Další ›    Poslední »    
Omlouváme se, ale registrace v tuto chvíli není možná, z důvodu řešení Souhlasu o poskytování osobních údajů – registrace bude opět možná od září 2018. Děkujeme za pochopení!
Předpověď počasí
Čtvrtek Pátek Sobota
Polojasno
24°C /13°C
Polojasno
27°C /14°C
Polojasno
29°C /15°C

Portál - kniha Hry a trénink Paměti

Logo Ministerstvo práce a sociálních věci Logo Život90
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace