REKLAMA

Oblast dotazu / Sociální poradna

Poradna je určena lidem, kteří potřebují řešit naléhavý nebo déle trvající sociální problém. Nabízí podporu osobám, které pečují o těžce nemocné seniory a které hledají informace a pomoc. Zabývá se problematikou týrání a špatného zacházení. Nabízí pomoc při orientaci v sociálních službách a dávkách. Poradenství je bezplatné a zachovává soukromí klienta při řešení jeho citlivých záležitostí.

Nejsme schopni zajistit okamžitou reakci na Váš dotaz. Proto, potřebujete-li akutní pomoc v tíživé životní situaci, kontaktujte naší linku telefonické krizové pomoci Senior telefon - 800 157 157.

  1  2  3  Další ›    Poslední »    
 

TOP TEN

vloženo 29.05.2009 17:06:08

Otázka:

Jsem dolouhodobě na invalidním vozíku v rodinném domě se zahradou.Hledám paní,která by mi mohla pomáhat celodenně,tudíž s přistěhováním. Inzerátu se bojím abych tzv.nenaletěla. Existuje např. agentura co zprostředkovává pomoc invalidům? Prosím o jakoukoli radu.

Dobrý den,

Děkujeme za důvěru, se kterou jste se na nás obrátila.

Na základě Vašeho dotazu Vám doporučuji obrátit se na organizaci poskytující tzv. osobní asistenci. Jedná se o registrovanou sociální službu, což znamená, že uživatelům služby je zaručena určitá kvalita stanovená zákonem.

Vyhláška 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních službách, tuto službu definuje takto:
Dle §5 Osobní asistence zajišťuje:
(1) Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
b) pomoc při osobní hygieně:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při použití WC,
c) pomoc při zajištění stravy:
pomoc při přípravě jídla a pití,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
2. nákupy a běžné pochůzky,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence činí 100 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Službu lze hradit z příspěvku na péči. Kontakty na organizace poskytující osobní asistenci naleznete na webové adrese: http://iregistr.mpsv.cz

S pozdravem

Zuzana Nováková
vedoucí poradenství

Informační a poradenské centrum ŽIVOT 90, o.s.
Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1
www.zivot90.cz, poradna@zivot90.cz
tel.: 222 333 500, fax: 222 333 999

Provozní doba:
pondělí, středa: 9 - 12, 13 - 16 hodin
úterý, čtvrtek: 9 - 12 hodin
pátek: zavřeno

vloženo 24.02.2010 09:03:39

Otázka:

dobrý den, do loňského roku jsem si jako OSVČ platil vyšší zálohu pojistného na důchodové pojištění než byla vyměřená záloha ( rozdíl cca 1000,00) Přestože pro rok 2009 byla tato částka odbornou pracovnicí rovněž převzata, došlo v průběhu roku k jejímu snížení na vyměřovací základ.Protože v průběhu roku jsme to brali jako omyl, v ročním zůčtování se jednalo již o podstatný rozdíl. Otázka: l)prosím o sdělení, kterým předpisem byla zrušena možnost pojištěnce navýšit si - určit platbu záloh na důchodové pojištění nad vyměřený základ 2) V případě, že tyto platby ČSSZ stále přijímá, nemá povinnost přeplatek vrátit v nějaké lhůtě? Děkuji, Skácel


Vážený pane,

k Vašemu dotazu ze dne 24. února 2010 ve věci záloh na pojistné na důchodové pojištění osob samostatně výdělečné činných sdělujeme:

Základními právními předpisy, které obsahují pravidla pro pojistné na důchodové pojištění OSVČ jsou zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, poslední novely z roku 2009.


Podrobnou rozsáhlou úpravu podmínek účasti OSVČ na důchodovém pojištění obsahuje díl druhý zákona č. 155/1995 Sb. Kromě jiného zmocňuje vládu, aby svým nařízením každoročně stanovila výši všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok zpětně, a to do 30.9. Za kalendářní rok 2008 všeobecný vyměřovací základ stanovila vláda nařízením č. 339/2009 Sb.


Zákon č. 582/1991 Sb. upravuje mj. soustavu správ sociálního zabezpečení  a řízení ve věcech pojistného.  Okresní správy sociálního zabezpečení  (v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení) podle § 6 odst. 4, písm. c) vrací zaměstnanci přeplatek na pojistném za sociální zabezpečení, podle písm. ch) vedou evidenci OSVČ pro účely důchodového pojištění, podle písm. r) vybírají pojistné včetně záloh a podle písm. v) vydávají na žádost OSVČ potvrzení o výši měsíčního vyměřovacího základu pro stanovení záloh na pojistné na důchodové pojištění. Zákon stanoví rovněž povinnosti OSVČ a dále též správní řízení o zálohách na  pojistné ve sporných případech.


Podrobná právní úprava v uvedených zákonech přesahuje možnosti informování prostřednictvím naší internetové stránky. Obraťte se prosím na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (podle místa výkonu OSVČ ) k podrobnějšímu projednání Vaší záležitosti.


S pozdravem

JUDr. Zdenka Biedermannová
26. února 2010

vloženo 22.07.2011 13:56:06

Otázka:

Maminka 1926 je v dom Du má průkazku ZTP/P a příspěvek na péči 12 000Kč , nastal problém se sanitkou protože potřebuje na odborné vyšetření na neurologii k léku EBIXA, doktrorka v DD nám odmítá sanitku napsat, prý jí nikam neposílá, je ležící, takže převoz soukr. vozidlem nezvládne, dnes mi bylo řečeno, že mi sanitku napíše, ale musím jí zaplatit, chci se zeptat není to nějaké divné, proč bychom to měli platit, můžete mi poradit kam se mám obrátit.Děkuj.


Dobrý den,
děkujeme Vám za důvěru, se kterou se na nás obracíte.
Vaše maminka na sanitku nárok má, platit ji nemusíte. Sanitku by jí měl předepsat lékař, ke kterému jde na vyšetření. Pokud by lékař nespolupracoval, obraťte se na pojišťovnu, u které má maminka sjednané pojištění, a informujte se tam.
Přeji Vám rychlé vyřešení této situace.  

S pozdravem
Mgr. Alena Pohořelská

vloženo 19.01.2012 12:38:29

Otázka:

Dobrý den. Chtěla bych požádat o radu. Deset let se starám o maminku.Dnes je ji 88let,je ležák a její zdravotní stav se zhoršuje. Vím,že se mi tyto roky počítají do odpracovaných let,ale finančně ne.Znamená to,že můj důchod bude hodně nízký? Moc děkuji za radu.

Vážená paní,

děkujeme Vám za Váš dotaz. Doba péče se do důchodu započítává. Jako Váš současný příjem se počítá výše příspěvku na péči, který Vaše maminka pobírá. Dle toho musíte posoudit, zda je výrazně nižší než by byl Váš příjem ze zaměstnání. Starobní důchod se pak vypočítává ze všech příjmů od r. 1986. Bližší informace ohledně výpočtu výše Vašeho důchodu musíte žádat na České správě sociálního zabezpečení, lze si nechat zaslat Informativní osobní list důchodového pojištění. V případě dalších dotazů můžete využít jejich informační linku 257 062 860.
S pozdravem
Mgr. Alena Pohořelská

vloženo 11.04.2013 11:40:51

Otázka:

Dobrý den,v měsíci listopadu 2012 jsem požádala o příspěvek na péči,abych si mohla zaplatit někoho,kdo by mi pomáhal.V únoru 2013 bylo soc.pracovnicí provedeno šetření a zatím nemám žádné vyjádření.Jaká je lhůta k vyřízení mé žádosti?Děkuji.

Vážená paní,

děkujeme Vám za důvěru se kterou se na nás obracíte. Schválení žádosti o příspěvek na péči může bohužel trvat i několik měsíců. Pokud Vám jej ale schválí, dostanete určenou částku zpětně - ode dne podání žádosti (ve Vašem případě tedy od listopadu 2012).
Můžete také zkusit na úřad práce, kde jste žádost podávala, zavolat a zeptat se, jak dlouho ještě bude schválení žádosti trvat.

Přeji Vám, ať se Vaše žádost o příspěvek na péči brzy vyřídí.

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Se srdečným pozdravem

Bc. Štěpánka Vajdová

  1  2  3  Další ›    Poslední »    
Omlouváme se, ale registrace v tuto chvíli není možná, z důvodu řešení Souhlasu o poskytování osobních údajů – registrace bude opět možná od září 2018. Děkujeme za pochopení!
Předpověď počasí
Pátek Sobota Neděle
Polojasno
15°C /4°C
Polojasno
18°C /5°C
Polojasno
20°C /7°C

Portál - kniha Hry a trénink Paměti

Logo Ministerstvo práce a sociálních věci Logo Život90
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace