REKLAMA

Přehled změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věc od 1. ledna 2010Od 1. ledna 2010 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Některé se realizují v rámci tzv. parametrických změn důchodového pojištění, k jiným dochází na základě tzv. úsporného balíčku se záměrem snížit deficit státního rozpočtu. Přehled nejvýznamnějších změn najdete níže.

Parametrické změny v důchodovém pojištění

na základě zákona č. 306/2008 Sb.

• Ruší se doba studia získaná po 31. prosinci 2009 jako náhradní doba pojištění.
• Sjednocuje se věková hranice, ke které se zjišťuje tzv. dopočtená doba pro výši
procentní výměry invalidního důchodu, pro ženy a muže.
• Postupně se zvyšuje důchodový věk na 65 let u mužů a žen, které nevychovaly
žádné nebo jedno dítě a na 62 až 64 let u žen (podle počtu vychovaných dětí).
• Postupně se prodlužuje doba pojištění potřebná pro vznik nároku na starobní
důchod, a to ze stávajících 25 let na 35 roků. Tempo prodlužování je o jeden rok za
každý rok od účinnosti zákona. Tj. v příštím roce bude třeba nejméně 26 let
důchodového pojištění.
• Ruší se částečné a invalidní důchody, nově je nahrazuje tzv. třístupňová invalidita.
• Plný invalidní důchod se mění na důchod starobní ve stejné výši v okamžiku, kdy
jeho poživatel dosáhne 65 let.
• Ruší se podmínka mít uzavřený pracovněprávní vztah na dobu určitou, maximálně
na jeden rok v případě, že člověk pobírá starobní důchod a při tom vykonává
výdělečnou činnost.
• Lidé, kteří pobírají starobní důchod, si ho nově mohou výdělečnou činností zvyšovat.
Buď o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů nebo, pobírají-li
polovinu starobního důchodu, o 1,5 % výpočtového základu za každých 180
kalendářních dnů.
• Prodlužuje se období pro předčasný odchod do starobního důchodu a stanovení
výše procentní výměry předčasného starobního důchodu, a to od třetího roku.
Další informace najdete v dříve vydané tiskové zprávě (TZ) na
http://www.mpsv.cz/files/clanky/8028/tz_301209a.pdf.

Úsporná opatření

a) na základě zákona č. 362/2009 Sb.

Nemocenské pojištění


• Zavádí se jednotná procentní sazba pro výpočet denní výše nemocenského 60 %, a
tím se ruší zvýhodnění dlouhodobých pracovních neschopností (karantén).
• Zavádí se stejná úprava výpočtu peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího
příspěvku v těhotenství a mateřství jako je u nemocenského a ošetřovného, a to tak,
že se snižuje zápočet denního vyměřovacího základu do první redukční hranice ze
současných 100 % na 90 % a zároveň se snižuje procentní sazba pro výpočet
peněžité pomoci v mateřství ze současných 70 % na 60 %.
• Zavádí se třídenní karenční doba u ošetřovného obdobně jako je u náhrady mzdy,
nově tak ošetřovné náleží až od 4. kalendářního dne ošetřování člena rodiny.

Více najdete v dříve vydané TZ na http://www.mpsv.cz/files/clanky/8030/tz_301209b.pdf.

Pojistné na sociální zabezpečení


• Sazba pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti placeného zaměstnavateli měla být v roce 2010 nižší o 0,9
procentního bodu než v roce 2009, tj. měla činit 24,1 %. V roce 2010 nakonec
zůstává stejná jako v roce 2009, nadále se jedná o 25 %.
• Zaměstnavatelé si měli od roku 2010 odečítat od pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti polovinu náhrady mzdy za dobu
dočasné pracovní neschopnosti (karantény) jen za zaměstnance se zdravotním
postižením. Nakonec si stejně jako v roce 2009 budou odečítat od pojistného
polovinu náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) za
všechny zaměstnance, a to proto, že nedochází ke snížení sazby pojistného.
• Zvyšuje se maximální vyměřovací základ pro pojistné v roce 2010 z dnešního
48násobku průměrné mzdy na 72násobek, tj. na 1 707 048 Kč.
• Ruší se slevy na pojistném, které je možné uplatňovat od srpna 2009.

Více v dříve vydané tiskové zprávě na http://www.mpsv.cz/files/clanky/8031/tz_301209c.pdf.

Přídavek na dítě

• Přídavek na dítě se snižuje o 50 Kč. A to na 500 Kč na dítě do 6 let věku, 610 Kč na
dítě od 6 do 15 let a 700 Kč na dítě od 15 do 26 let.
• Snižuje se i rozhodný příjem pro nárok na přídavek na dítě, a to z 2,5 na 2,4 násobek
životního minima.

b) na základě vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 451/2009 Sb.

Příspěvek na provoz motorového vozidla


• Příspěvek na provoz motorového vozidla se od nového roku snižuje. A to o 50 % u
osob, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. stupně, a o
20 % u osob, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod III.
stupně. Snížení se netýká rodičů dětí s onkologickým onemocněním.
• Snižuje se i počet ujetých kilometrů, který zakládá nárok na zvýšení dávky, a to z
dřívějších najetých 9 000 km na 7 000 km.

Víc najdete v dříve vydané TZ na http://www.mpsv.cz/files/clanky/8007/21122009.pdf.


Zdroj: tisková zpráva MPSV (1.2.2010)
(Publikováno 19. února 2010)

>>zpět
Omlouváme se, ale registrace v tuto chvíli není možná, z důvodu řešení Souhlasu o poskytování osobních údajů – registrace bude opět možná od září 2018. Děkujeme za pochopení!
Předpověď počasí
Neděle Pondělí Úterý
Sněhové přeháňky
-2°C /-5°C
Zataženo
0°C /-3°C
Polojasno
2°C /-3°C

Portál - kniha Hry a trénink Paměti

Logo Ministerstvo práce a sociálních věci Logo Život90
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace