REKLAMA

Publikace ČSSZ: průvodce sociálním zabezpečením v roce 2010Víte, za jakých podmínek Vám může být přiznán starobní důchod, kde si o něj požádat a kdo Vám ho vypočítá? Co můžete dělat, pokud s jeho výpočtem nesouhlasíte? K jakým zásadním změnám došlo v posuzování nároku na důchody podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem (invalidní důchody) a ve způsobu stanovení jejich výše? Jak se v letošním roce budou vypočítávat dávky nemocenského pojištění a kdy na ně vznikne nárok? Co zahrnuje pojistné na sociální zabezpečení a kdo má povinnost je platit? Kdy vzniká OSVČ účast na důchodovém a nemocenském pojištění? Co by měli vědět lidé migrující za prací po státech EU?


Na všechny tyto i mnoho dalších otázek najdete odpovědi v publikaci „Sociální zabezpečení 2010“, kterou vydala v těchto dnech Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Je dostupná zdarma na všech pracovištích ČSSZ a lidé si mohou text také stáhnout z webu z této adresy:http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/publikace.htm.

Publikace „Sociální zabezpečení 2010“ vyšla  v nákladu 50 000 kusů.  Na 40 stranách přehlednou formou, logickým členěním podle jednotlivých oblastí i praktickými příklady provede čtenáře od důchodového přes nemocenského pojištění, pojistné, sociální zabezpečení v Evropské unii až po lékařskou posudkovou službu a potřebné právní předpisy, které se vztahují k oblasti sociálního zabezpečení. Publikaci ČSSZ vydala s cílem operativně, dostupnými prostředky, rychle a srozumitelně poskytnout potřebné aktuální informace svým klientům. Náklady na vydání jednoho výtisku publikace „Sociálního zabezpečení 2010“  činily 4,70 Kč.

Pro větší názornost přinášíme praktické ukázky z publikace Sociální zabezpečení 2010:

Strana 15, Příklad 6: Výpočet řádného starobního důchodu v roce 2010

Muž narozený 15. 1. 1948 požádal o řádný starobní důchod (podle § 29 zákona č. 155/1995 Sb.). Jeho důchodový věk je 62 let a 2 měsíce. Tohoto věku dosáhne 15. 3. 2010 a do této doby získá celkem 45 roků pojištění. OVZ muže za rozhodné období 1986–2009 činí 23 890 Kč. Výpočtový základ se stanoví z OVZ 23 890 Kč následujícím způsobem:

• částka 10 500 Kč náleží v plné výši,

• k této částce se přičte 30 % rozdílu mezi částkou 23 890 Kč a částkou 10 500 Kč (13 390 Kč)

(2. redukční hranice je 27 000 Kč) = 30 % z 13 390 Kč, tj. 4 017 Kč.

Výpočtový základ činí celkem 14 517 Kč (10 500 Kč + 4 017 Kč). Za každý rok pojištění náleží

1,5 % výpočtového základu, tzn. že za 45 let pojištění činí procentní výměra starobního důchodu

67,5 % výpočtového základu – tj. 9 798,975 Kč, zaokrouhleno na celé Kč nahoru = 9 799 Kč.

Procentní výměra starobního důchodu tedy bude 9 799 Kč, základní výměra 2 170 Kč. Starobní

důchod tak bude celkem 11 969 Kč.

Strana 7, Příklad 2: Výpočet nemocenského v roce 2010 při průměrné mzdě 23 000 Kč

Vyměřovací základ pojištěnce v rozhodném období byl 276 000 Kč. Denní vyměřovací základ před redukcí činí 756,16 Kč (276 000 Kč : 365 dnů). Z částky do první redukční hranice, která je v roce 2010 stanovena ve výši 791 Kč, se u nemocenského započte 90 %,  do druhé redukční hranice, která činí 1 186 Kč, 60 %, do třetí redukční hranice ve výši 2 371 Kč 30 % a k částce nad tuto redukční hranici se nepřihlíží. Částka 756,16 Kč x 90 %= 681 Kč x 60 % = 409 Kč. Nemocenské činí od 15. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti po celou dobu trvání této pracovní neschopnosti 409 Kč za kalendářní den.


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
(Publikováno 11. února 2010)

>>zpět
Omlouváme se, ale registrace v tuto chvíli není možná, z důvodu řešení Souhlasu o poskytování osobních údajů – registrace bude opět možná od září 2018. Děkujeme za pochopení!
Předpověď počasí
Úterý Středa Čtvrtek
Oblačno
2°C /-2°C
Sněhové přeháňky
0°C /-3°C
Sněhové přeháňky
-1°C /-3°C

Portál - kniha Hry a trénink Paměti

Logo Ministerstvo práce a sociálních věci Logo Život90
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace