REKLAMA

Záslužná kronikářská práceČR: Místní nebo městští kronikáři jsou odborníci, kteří zachycují současnost pro budoucnost. Znají své prostředí, dokážou soustřeďovat informace, třídit je, bez emocí z nich vytvářet tematické celky s ročním pokračováním. Forma je ručně psaná, počítačová nebo digitální. Někteří obohacují zápis ilustracemi, jiní vkládají fotografie.

 Zákon 132/2006 neobsahuje ustanovení o vymahatelnosti kronikářských zápisů, systém kontroly, ba ani zaštítění některým z ministerstev, jak tomu bylo v minulosti podle zákona č. 80/ 1920 Sb. o povinnosti vést Pamětní knihu, ale také o dohledu. Jednak četnickým nahlédnutím (a záznamem přímo do kroniky), jednak odborným, a to okresním školním či osvětovým inspektorem.


A dnes? Zhruba 5000 míst by mělo mít kronikáře. Někde ovšem chybí. Naopak pozitivním jevem posledního půlstoletí je setkávání kronikářů jednou za rok nejčastěji v okresních archivech nebo v muzeích.
Některých se zúčastňuji jako lektor, přednáším kronikářskou praxi, na vyžádání píšu recenze ročního zápisu.

Příklad z Bohuňova

Jednou z kopií kronik, kterou pravidelně na setkáních kronikářů předkládám, pochází z obce Bohuňov a Janovičky u Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku. Jako kronikář tady působí PhDr. Martin Šikula (nar. 1979). Povoláním středoškolský učitel s aprobací dějepis – výtvarná výchova. Obecní kroniku píše od roku 2003, a to rukou v rozsahu kolem 40 stran formátu A 4. Názvy kapitol odpovídají běžné praxi. Písmo je velmi dobře čitelné. Píše a ilustruje dokumentním inkoustem na doporučenou jakost papíru. Obsah přehledně člení, text doplňuje obrázky ve stylu retroilustrací. Zásluhou vysokoškolského vzdělání i osobním talentem fotograficky přesně. Navíc styl mu umožňuje zvýraznit detaily, které by vložením oskenované pohlednice nebyly zdaleka tak výrazně podrobné.
Tento kronikář však bezpečně zvládá také barevné obrázky. To dokazují třeba PF 2013, které mi věnoval jako předsedovi Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska /viz v úvodu přiložené foto/.
Cituji z přiloženého popisu:
Obrázek z bohuňovské návsi jsem orámoval zvonem zvoničky v Janovičkách, které pod Bohuň patří. Nábožensky laděný motiv jsem zvolil i s ohledem na cyrilometodějské výročí v roce 2013 (863), neboť (třebaže nehistorická) kaplička v Bohunově je zasvěcena právě sv. Cyrilu a Metodějovi.


Šikulova novinářská práce


U některých kronikářů má podobu vydávání historicko-vlastivědných almanachů v rámci kulatých výročí. Většinou je co obdivovat a také je předkládám na seminářích. Některé jsem je zveřejňoval na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci kronikářských konferenceí s celostátní působností.


PhDr. M. Šikula je novinářsky velice aktivní. Rád připomenu alespoň malý zlomek. Články s historickým námětem publikoval v týdeníku Vysočina pod názvy: Velký žďárský okres má dnes padesáté výročí, Lidé šli po 44 letech ke svobodným volbám, Pohled do minulosti v supervolebním roce. – Všechny vyšly v roce 2010.


V odborných periodicích, jako ve Sborníku Západní Morava publikoval: Osmičkové výročí; v Učitelských novinách mimo jiné např. Poučení generacím nejen historické etapy. Jeho příspěvky lze dohledat v Historickém magazínu. Za všechny jmenujme alespoň příspěvek s názvem Odvážnou rukou psáno. Podobně jako jiné doplnil retroilustracemi a řadou dobových fotografií nejen z osobního archivu. I tento příspěvek byl napsán reportážním stylem, vloženy citace, slovníček, tabulky, ale třeba četné písemné a ilustrační zajímavosti čerpané z obecních kronik, a to včetně ilustrací.


A na závěr plodné Šikulovy činnosti ještě příspěvek z roku 2012 ve Sborníku ZÁPADNÍ MORAVA s názvem Vesnické noviny, satirický obraz kolektivizace padesátých let 20. století v moravských okresech severozápadního Horácka, s podtitulkem Otevření problematiky výzkumu tzv. Vesnických novin na příkladu politicky podmíněné prezentace lidového humoru.

Pár slov nakonec


Vážím si práce kronikářů, kteří svému poslání věnovali desítky let, jako třeba paní L. Tvrdíková ze Žehuně na Kolínsku. Zúročila ji dvěma příležitostnými publikacemi ke kulatému výročí obce, zorganizovala oslavy a nedávno také výstavu nejen kronikářských záznamů. Ač loni předala pokračování v obecní kronice mladé kolegyni a do práce ji zasvětila, je zachována úcta k její mnohaleté práci.
Mladý kronikář PhDr. M. Šikula ze Žďárska mi sice nenápadně na rub PF poznamenal, že už není zastupitel, ale v kronikáření i jako autor historických studií pokračuje.

Jaromír KošťákPřevzato z www.mistnikultra.cz
(Publikováno se svolením vydavatele 22. února 2013)

 

>>zpět
Omlouváme se, ale registrace v tuto chvíli není možná, z důvodu řešení Souhlasu o poskytování osobních údajů – registrace bude opět možná od září 2018. Děkujeme za pochopení!
Předpověď počasí
Čtvrtek Pátek Sobota
Oblačno
2°C /-1°C
Oblačno
2°C /-2°C
Déšť
6°C /2°C

Portál - kniha Hry a trénink Paměti

Logo Ministerstvo práce a sociálních věci Logo Život90
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace