REKLAMA

Návrh Komise, který občanům zaručí právo na přístup k obhájci, se zařadí mezi právní předpisy Evropské unie


Brusel 7. října - Rada ministrů dnes formálně přijala návrh Evropské komise, který všem občanům EU zajišťuje nárok na právní poradenství v trestním řízení. Evropský parlament směrnici schválil již při hlasování 10. září (MEMO/13/772). V praxi to znamená, že do budoucna bude všem podezřelým kdekoliv na území Evropské unie a ve všech fázích řízení zaručen nárok na konzultaci s právníkem. Podle nových pravidel bude mít podezřelý také možnost komunikovat po zatčení se svou rodinou. Budou-li se občané nalézat mimo svou domovskou zemi, budou se moci obrátit na její konzulát.


„Tento právní předpis je vítězstvím spravedlnosti a práv občanů v Evropské unii,“ uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost. „Toto je od Evropské komise v pořadí třetí návrh, který lidem v EU zaručuje právo na spravedlivý soudní proces, ať už se nalézají ve své vlastní zemi, nebo v zahraničí. Plníme slib, kterým bylo posílit práva občanů v celé Evropě. Když říkám „plníme“, myslím tím poslance Evropského parlamentu a ministry jednotlivých zemí. Zvláště chci poděkovat zpravodajce paní Oaně Antonescu a ministru Alanu Shatterovi za jejich odhodlanou a pečlivou práci na tomto důležitém návrhu. Nyní je na členských státech, aby neztrácely čas a v zájmu občanů tento předpis co nejrychleji zařadily do svých právních řádů.“

Po dnešním přijetí bude právní předpis do několika týdnů zveřejněn v Úředním věstníku EU a členské státy pak budou mít tři roky na jeho provedení ve vnitrostátním právu. Jakmile vstoupí v platnost, bude se vztahovat na přibližně 8 milionů trestních řízení, která každý rok proběhnou ve všech 28 členských státech EU.
Souvislosti

Právo na obhájce (IP/11/689) je v pořadí třetí směrnicí ze série návrhů – všechny jsou již přijaty – k zaručení minimálních práv na spravedlivý soudní proces kdekoli v Evropské unii. Ostatní se týkají práva na překlad a tlumočení (přijat v roce 2010, viz IP/10/1305) a práva na informace v trestním řízení (přijat v roce 2012, viz IP/12/575). Komise bude pokračovat v nastoleném kurzu a během podzimu předloží další soubor práv týkajících se spravedlivého procesu pro občany.

Nárok na přístup k obhájci má zásadní význam pro vybudování důvěry v jednotný prostor práva EU, zejména v případech, kdy je podezřelá osoba zatčena na základě Evropského zatykače (IP/11/454). Komise pracuje na dotvoření společných minimálních norem u procesních práv v trestním řízení, aby byla v celé EU zajištěna dostatečná ochrana základních práv podezřelých a obviněných osob.

V Evropské unii ročně probíhá více než 8 milionů trestních řízení. Právo na obhajobu osoby podezřelé ze spáchání trestného činu je všeobecně uznávaným základním prvkem spravedlivého procesu. Nicméně podmínky, za kterých mohou podezřelí hovořit se svým obhájcem, se mezi členskými státy liší. Osobě podezřelé z trestného činu například nemusí být umožněno, aby se při policejním výslechu setkala s obhájcem. Nebo se nerespektuje důvěrnost jejích kontaktů s obhájcem. Osoby stíhané na základě evropského zatykače nemají v současnosti také vždy zajištěno právo na obhájce v zemi, kde byl zatykač vydán, až dokud nejsou do této země vydány.

Podobné odlišnosti existují také v souvislosti s právem podezřelých vyrozumět o svém zatčení příbuzné nebo zaměstnavatele a konzulát. Toto právo se dotyčným osobám nepřiznává systematicky – někdy je jim přiznáno až v pozdní fázi řízení, anebo ani nejsou zpraveni o tom, že byla kontaktována jejich rodina.

Směrnice tato práva zaručí v praxi tím, že:

· poskytne právo na přístup k obhájci od začátku policejního výslechu a po celou dobu trestního řízení,

· umožní podezřelému, aby se odpovídajícím a důvěrným způsobem setkal s obhájcem a mohl účinně využít svého práva na obhajobu,

· umožní aktivní roli obhájce při výslechu,

· zajistí, aby byl v případě zatčení někdo (například rodinný příslušník) o zatčení vyrozuměn, a aby bylo podezřelému umožněno komunikovat se svou rodinou,

·umožní podezřelým v zahraničí, aby se spojili s konzulátem své země a mohli přijímat návštěvy,

·umožní osobám, na něž se vztahuje evropský zatykač, právní poradenství v zemi výkonu i vydání zatykače.

Právo na spravedlivý proces a na obhajobu je stanoveno v článku 47 a 48 Listiny základních práv EU, jakož i v článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP). Právo komunikovat s třetí stranou je jednou z důležitých záruk proti špatnému zacházení, které je zakázáno článkem 3 EÚLP.
Další informace

Evropská komise – práva na spravedlivý soudní proces

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding


Zdroj: ec.europa.eu
(Publikováno 17. října 2013)

>>zpět
Omlouváme se, ale registrace v tuto chvíli není možná, z důvodu řešení Souhlasu o poskytování osobních údajů – registrace bude opět možná od září 2018. Děkujeme za pochopení!
Předpověď počasí
Sobota Neděle Pondělí
Polojasno
18°C /7°C
Polojasno
17°C /6°C
Dešťové přeháňky
9°C /7°C

Portál - kniha Hry a trénink Paměti

Logo Ministerstvo práce a sociálních věci Logo Život90
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace