REKLAMA

Evropský ombudsmanEvropský veřejný ochránce práv je kontrolní orgán, který vyšetřuje stížnosti týkjící se nesprávného úředního postupu institucí a orgánů Evropské unie. Sídlí ve Štrasburku a je jmenován Evropským parlamentem na 5 let s možností opakovaného jmenování.


EVROPSKÝ OMBUDSMAN

Instituce Evropského ombudsmana byla zřízena na základě Maastrichtské smlouvy (Smlouvy o EU). Pravidla pro výkon jeho funkce přijal Evropský parlament 9. března 1994 a jsou připojena v Příloze X Jednacího řádu Evropského parlamentu. Právní úprava tohoto orgánu je obsažena v článku 195 SES. Sídlo veřejného ochránce práv je ve Štrasburku, v budově Evropského parlamentu. Veřejný ochránce práv je jmenován Evropským parlamentem na funkční období 5 let s možností opakovaného jmenování.

PŮSOBNOST EVROPSKÉHO VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

Náplní práce ombudsmana je vyšetřování stížností, týkajících se špatných postupů institucí a orgánů EU (jmenovitě: Evropské komise, Rady EU, Evropského parlamentu, Evropského účetního dvora, Evropského soudního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů, Evropské centrální banky, Evropské investiční banky, Evropského investičního fondu).

Jeho úkolem je právně pomoci občanům, kteří jsou přesvědčeni, že se na nich instituce a orgány EU dopustily příkoří, neboť se jim z jejich strany nedostalo vhodného administrativního zacházení.

Podat stížnost k ombudsmanovi mohou občané všech členských států EU, dále osoby, které mají v některé z těchto zemí povolení k pobytu a také firmy, sdružení nebo jiné právnické osoby se sídlem v EU. Musí tak učinit v časové lhůtě maximálně dvou let od skutečnosti, na které je daná stížnost založena. Stížnost lze podat poštou, emailem nebo faxem. Formulář v českém jazyce k podání stížnosti je volně ke stažení na internetových stránkách Evropského ombudsmana.

DRUHY STÍŽNOSTÍ


Evropský ombudsman řeší stížnosti na:

*
neprůhlednost správního řízení
*
zbytečné časové průtahy správního řízení
*
neposkytnutí dostatečných informací či odmítnutí jejich podání
*
nedokonalá výběrová řízení a přijímání pracovníků do pracovních vztahů v institucích EU
*
problémy v pracovních vztazích mezi evropskými institucemi a jejími zaměstnanci
*
zneužití pravomoci
*
nečestnost
*
nekalé administrativní praktiky
*
diskriminaci


Ombudsman zpravidla zahajuje šetření na základě jemu podané stížnosti, ale může jej zahájit i ze své vlastní iniciativy. Ve většině případů jsou kauzy řešeny veřejně, stížnoti lze projednávat také v tajnosti, pokud o to předkladatel výslovně požádá. Ombudsman pracuje s 38-členným týmem, jehož převážnou část tvoří kvalifikovaní právníci.

Dospěje-li ombudsman k závěru, že došlo k pochybení ze strany orgánů Společenství, příslušný orgán musí ve lhůtě 3 měsíců k tomuto závěru přijmout stanovisko. O závěru šetření je informován Evropský parlament a stěžovatel.CO OMBUDSMAN NEŘEŠÍ

*
stížnosti proti státním, regionálním nebo místním úřadům (ani v záležitostech týkajících se EU)
*
stížnosti proti podnikatelským či soukromým subjektům
*
odvolání proti rozhodnutím soudů
*
odvolání proti výsledku šetření národních ombudsmanů

Pokud by evropský ombudsman porušil během výkonu své činnosti závazné normy EU, lze proti němu uplatňovat odpovědnost za škodu.PŘÍPADY VYŘEŠENÉ OMBUDSMANEM


Smluvní problémy
(Subdodavateli bylo zaplaceno díky ombudsmanovu návrhu o pružném přístupu)

Subdodavatel podal k ombudsmanovi stížnost na neoprávněnou penalizaci kvůli doložce ke smlouvě s Evropskou komisí. Doložka stanovila, že hlavnímu dodavateli bude zaplaceno až po předložení výkazu nákladů od všech jeho subdodavatelů. Protože ne všichni subdovdavatelé předložili své výkazy nákladů včas, zdržela Komise platbu. Na ombudsmanův návrh požádala Komise hlavního dodavatele o předložení výkazů nákladů, které už dodavatel obdržel, takže mohli být vyplaceni ti subdodavatelé, kteří termín dodrželi.


Nedostatečná přehlednost
(Rada poskytla dokumenty skupině Statewatch)

Statewatch, britská skupina monitorující občanské svobody v EU, si stěžovala u ombudsmana poté, co jí Rada odmítla poskytnout přístup k agendám "senior Level Group" a "EU-US Task Force". Rada tvrdila, že dokumenty "nenáležely Radě", ale jejímu Generálnímu sekretariátu, tedy "jiné" instituci. Ombudsman odmítl tento argument a zároveň upozornil na význam co nejširšího přístupu k informacím pro občany Evropy a na potřebu dodržování oprávněného přístupu k dokumentům. Rada znovu zvážila své původní rozhodnutí a umožnila stěžovateli přístup k dokumentům.


Opožděná platba
(Německá firma obdržela splátky a úroky z roku 1995)

Německá konzultační firma podala stížnost na Komisi, že dosud nezaplatila poslední splátku honoráře splatnou před šesti lety. Firma odevzdala potřebnou programovou zprávu a finanční výkaz v roce 1994. Ombudsman zjistil, že dokumenty týkající se programu vlastnila Kancelář pro technické služby Komise, která byla následně uzavřena. Příslušné dokumenty zůstaly zapečetěny pod belgickou soudní mocí, tudíž bez přístupu pro Komisi. V průběhu ombudsmanova vyšetřování Komise získala kopie dokumentů a zaplatila dlužné peníze.


Porušení práv na obhajobu
(Komise po zásahu ombudsmana vypracovala kodex jednání s občany)

Řecký občan předložil Komisi, jakožto "ochránkyni smluv" stížnost, ve které uvedl, že řecké úřady porušily při zadávání projektu výstavby metra v Soluni zákon o zadávání veřejných zakázek. Stěžovatel ombudsmanovi poukázal na způsob, jakým Komise jeho stížnost vyšetřovala. Ombudsman zjistil, že Komise stěžovatele nesprávně informovala o důvodech uzavření vyšetřování a uzavřela případ bez toho, aby stěžovateli skutečně poskytla příležitost pro předložení dalších důkazů. Ombudsman kritizoval Komisi za to, jak naložila se stížností a navrhl, aby byl vypracován kodex, který by stanovil způsob jejího jednání s občany, když je oslovena jako "ochránkyně smluv".Kontakty

Nikiforos Diamandouros
Evropský ombudsman
(od r. 2003)
životopis
Domovská stránka Evropského ombudsmana

The European Ombudsman
1 Avenue du Président Robert Schuman
B. P. 403
FR - 67001 Strasbourg Cedex

eo@ombudsman.europa.eu

Tel.: +33 (0)3 88 17 23 13
Fax: +33 (0)3 88 17 90 62

 

Převzato z www.euroskop.cz

(Publikováno se svolením vydavatele 30. listopadu 2010)

>>zpět
Omlouváme se, ale registrace v tuto chvíli není možná, z důvodu řešení Souhlasu o poskytování osobních údajů – registrace bude opět možná od září 2018. Děkujeme za pochopení!
Předpověď počasí
Pondělí Úterý Středa
Zataženo
0°C /-3°C
Oblačno
2°C /-3°C
Oblačno
1°C /-3°C

Portál - kniha Hry a trénink Paměti

Logo Ministerstvo práce a sociálních věci Logo Život90
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace