REKLAMA

Komise zahajuje diskusi o využití potenciálu globalizace

 

Brusel, 10. května 2017 - V návaznosti na bílou knihu Komise o budoucnosti Evropy ze dne 1. března dnes Komise zveřejňuje svůj diskusní dokument o využití potenciálu globalizace.

 

Dokument, jenž byl dnes zveřejněn, má na základě objektivního posouzení výhod a nevýhod globalizace zahájit diskusi o tom, jak EU a její členské státy mohou proces globalizace utvářet způsobem, který předjímá budoucnost a zlepšuje život lidí v Evropě.

 

Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise, uvedl: „Globalizace je dobrá pro evropské hospodářství jako celek, ale pro naše občany to příliš neznamená, nejsou-li výhody sdíleny spravedlivě a rovnoměrněji. Evropa musí přispět k přepsání globálního souboru pravidel , aby se volný obchod stal obchodem spravedlivým. Globalizace se tak stane udržitelnou a bude přinášet užitek všem Evropanům. Zároveň je nutné, aby lidé s pomocí naší politiky získávali vzdělání a dovednosti, které potřebují, aby mohli držet krok s vývojem našich ekonomik. Lepším přerozdělováním zdrojů se zajistí sociální soudržnost a solidarita, z nichž tato Unie vychází.“

 

K tématu se vyjádřil rovněž Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost: „Globalizace přestavuje ohromnou sílu, která Evropě i zbytku světa přináší na jedné straně výhody a na druhé straně také četné problémy. Aby se zachovaly výhody otevřenosti a zároveň vyřešily její záporné stránky, musí Evropa podporovat silnější světové uspořádání založené na pravidlech, důrazně zasahovat proti nekalým praktikám, zvyšovat odolnost evropské společnosti a posilovat konkurenceschopnost evropských ekonomik tváří v tvář rychle se měnícímu prostředí.“

 

Diskusní dokument se otevřeně zabývá tím, co globalizace přinesla Evropské unii. Faktem je, že i když EU z globalizace velmi těží, musí se rovněž vypořádat s mnoha souvisejícími problémy. Po celém světě globalizace přispěla k tomu, že se stovky milionů lidí vymanily z chudoby, a umožnila chudším zemím dohánět ty bohatší. Díky celosvětovému obchodu se v EU rozproudil hospodářský růst – každá další miliarda eur dodatečného vývozu podporuje 14 000 pracovních míst. Z levnějších produktů z dovozu mají prospěch zejména znevýhodněné domácnosti. Tyto výhody však nejsou automatické, ani nejsou mezi občany rozdělené rovnoměrně. Na Evropu má dopad také skutečnost, že ne všechny země mají stejné standardy v oblastech, jako jsou zaměstnanost, životní prostředí nebo bezpečnostní normy, což znamená, že evropské společnosti jsou méně schopné soutěžit se svými zahraničními konkurenty pouze na základě ceny. To pak může vést k uzavírání závodů, ztrátě pracovních míst nebo tlaku na mzdy a pracovní podmínky zaměstnanců.

 

Řešení však není ani v protekcionismu, ani v politice laissez-faire. Důkazy předložené v diskusním dokumentu jasně ukazují, že globalizace může být přínosem, pokud se podaří využít jejího potenciálu. EU musí zajistit lepší rozdělení přínosů globalizace tím, že bude spolupracovat s členskými státy a regiony, jakož i se svými mezinárodními partnery a dalšími zúčastněnými stranami. Měli bychom společně využít příležitosti a utvářet globalizaci v souladu s našimi hodnotami a zájmy.

 

· Co se týče vnějších vztahů, dokument se zaměřuje na nutnost utvářet skutečně udržitelné celosvětové uspořádání založené na společných pravidlech a společném programu. EU vždy prosazovala pevný a účinný „mnohostranný“ globální soubor pravidel a měla by jej nadále rozvíjet způsobem, který řeší nové výzvy a zajistí účinné vymáhání těchto pravidel. Mohla by například prosazovat nová pravidla pro navozování rovných podmínek, tak aby bylo řešeno škodlivé a nepoctivé obchodní jednání, jako jsou daňové úniky, veřejné dotace nebo sociální dumping. Účinné nástroje na ochranu obchodu a vytvoření mnohostranného tribunálu pro investice by také mohly EU pomoci činit rozhodné kroky proti zemím nebo společnostem, které se uchylují k nekalým praktikám.

 

· Pokud jde přímo o Unii, dokument navrhuje nástroje, které by ochránily a posílily postavení občanů, a sice prostřednictvím silné sociální politiky a poskytováním potřebného celoživotního vzdělávání a odborné přípravy. Progresivní daňová politika, investice do inovací a silná politika sociálního zabezpečení – to vše by mohlo pomoci přerozdělit bohatství spravedlivějším způsobem. Do té doby může ke zmírnění negativních dopadů přispět využívání strukturálních fondů EU, ze kterých lze pomáhat zranitelným regionům, a Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, ze kterého lze podporovat propuštěné pracovníky při hledání nového zaměstnání.

 

Zdroj: europa.eu

 

>>zpět
Omlouváme se, ale registrace v tuto chvíli není možná, z důvodu řešení Souhlasu o poskytování osobních údajů – registrace bude opět možná od září 2018. Děkujeme za pochopení!
Předpověď počasí
Středa Čtvrtek Pátek
Zataženo
19°C /11°C
Oblačno
20°C /11°C
Oblačno
19°C /10°C

Portál - kniha Hry a trénink Paměti

Logo Ministerstvo práce a sociálních věci Logo Život90
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace