REKLAMA

Srovnávací přehled EU o soudnictví 2017 ukazuje, že soudy jsou účinnější, ale problémy přetrvávají

 

Brusel, 10. dubna 2017 - Evropská komise dnes zveřejňuje srovnávací přehled o soudnictví na rok 2017, který se týká efektivity, kvality a nezávislosti systémů soudnictví v členských státech EU.

 

Jeho cílem je pomoci vnitrostátním orgánům zvýšit účinnost systémů soudnictví. V porovnání s předchozími vydáními zkoumá srovnávací přehled na rok 2017 nové aspekty fungování těchto systémů, například zda mají spotřebitelé snadný přístup ke spravedlnosti a jakých cest využívají k podávání stížností na obchodníky. Poprvé také ukazuje délku trestního řízení u trestných činů týkajících se praní peněz.

 

„Páté vydání srovnávacího přehledu EU o soudnictví potvrzuje, že účinné systémy soudnictví jsou zásadní pro prohloubení důvěry v to, že na jednotném trhu panuje prostředí příznivé pro investice a podnikání,“ uvedla Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů. „Vyzývám členské státy, aby zajistily, že každá reforma soudnictví bude respektovat právní stát a nezávislost soudnictví. Jedná se o klíčovou podmínku k tomu, aby občané a podniky mohli v plném rozsahu požívat svých práv. A nezávislý a funkční systém soudnictví je základním pilířem každé demokracie.“

 

Klíčová zjištění přehledu na rok 2017:

 

Kratší délka řízení v občanskoprávních a obchodních věcech: řízení se zkrátilo i v řadě členských států, jejichž systémy soudnictví se potýkají s problémy. Toto zlepšení je patrnější v pětiletém období než v krátkodobém horizontu.

Analýza vymáhání práva v oblasti ochrany spotřebitele: vymáhání práva EU v oblasti ochrany spotřebitele je záležitostí členských států. Srovnávací přehled ukazuje, že se délka správního řízení a soudního přezkumu v této oblasti v jednotlivých zemích značně liší. Také z něj vyplývá, že mnohé spotřebitelské otázky řeší přímo orgány na ochranu spotřebitele a není tedy třeba se obracet na soudy.

Analýza boje proti praní peněz: Na základě čtvrté směrnice o boji proti praní peněz poskytly členské státy vůbec poprvé údaje i v této oblasti. Z těch plyne, že v délce řízení o trestných činech souvisejících s praním peněz existují velké rozdíly: řízení trvá od necelého půl roku až po téměř tři roky.

Omezený přístup ke spravedlnosti pro méně majetné občany: z přehledu vyplývá, že v některých členských státech nemají občané s příjmem pod prahem chudoby v určitých typech sporů nárok na žádnou právní pomoc.

Stále nedostatečné využívání nástrojů IKT v některých zemích: přestože jsou informační a komunikační technologie široce využívány pro komunikaci mezi soudy a advokáty v polovině členských států, ve více než polovině zemí EU je velmi omezené jejich využívání k elektronickému podpisu. Nové údaje o tom, jak advokáti využívají těchto nástrojů při komunikaci se soudy, opět podtrhují význam elektronické komunikace pro dobré fungování soudů.

Lepší nebo stabilní vnímání nezávislosti soudnictví ze strany veřejnosti: tohoto výsledku bylo ve srovnání s rokem 2016 dosaženo ve více než dvou třetinách členských států. Od roku 2010 vykazuje stejnou tendenci i vnímání nezávislosti ze strany podniků. Jako nejčastější důvod, proč je nezávislost soudů a soudců vnímána jako nedostatečná, byly uváděny zásahy nebo tlak ze strany vlády a politiků. Vydání na rok 2017 rovněž předkládá údaje o zárukách zavedených v různých členských státech za účelem zajištění nezávislosti soudců, což odráží velký význam zásad právního státu pro EU.

Normy kvality: Většina členských států upravuje prostřednictvím norem lhůty či doby, aby se zamezilo zdlouhavým soudním řízením. V některých členských státech s méně efektivním systémem soudnictví však tyto normy neexistují.

 

Souvislosti

Srovnávací přehled se zaměřuje především na občanskoprávní, obchodní a správní spory a jeho cílem je pomoci členským státům v jejich úsilí vytvořit příznivější prostředí pro investice, podniky a občany. Soustřeďuje se na tři hlavní prvky účinného systému soudnictví:

efektivita: ukazatele jako délka řízení, podíl vyřízených věcí a počet projednávaných věcí,

kvalita: ukazatele jako právní pomoc, soudní poplatky, vzdělávání, sledování a hodnocení činnosti soudu, rozpočet a lidské zdroje,

nezávislost: ukazatele toho, jak podniky a veřejnost vnímají nezávislost soudnictví, a záruky týkající se činnosti soudců.

 

Srovnávací přehled vychází z různých zdrojů informací, především z údajů od Evropské komise pro efektivitu justice (CEPEJ) Rady Evropy. Informace se také získávají od celoevropských sítí, jako je Evropská síť rad pro justici, Síť předsedů nejvyšších soudů EU, Rada advokátních komor a sdružení právníků v Evropě (CCBE) a různé výbory zabývající se konkrétními oblastmi právních předpisů EU.

 

Zdroj: europa.eu, foto: Pixabay.com

 

>>zpět
Omlouváme se, ale registrace v tuto chvíli není možná, z důvodu řešení Souhlasu o poskytování osobních údajů – registrace bude opět možná od září 2018. Děkujeme za pochopení!
Předpověď počasí
Středa Čtvrtek Pátek
Zataženo
19°C /11°C
Oblačno
20°C /11°C
Oblačno
19°C /10°C

Portál - kniha Hry a trénink Paměti

Logo Ministerstvo práce a sociálních věci Logo Život90
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace