REKLAMA

Budoucnost Evropy je digitální: Země EU se v Římě zaváží k hlubší a rozsáhlejší digitalizaci

 

Brusel, 22. března 2017 - Jako součást oslav 60. výročí Římských smluv zorganizovala Komise schůzku ministrů, která byla věnována pokroku v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, propojené mobility a digitalizace průmyslu. Rovněž budou projednávány iniciativy na podporu digitálních dovedností.

 

Cílem Digitálního dne v Římě je posílit spolupráci mezi členskými státy EU tak, aby naše společnost a průmysl byly lépe připraveny na digitální transformaci a mohly plně využít její přínosy. Ministři podepíší prohlášení, v nichž přijmou závazek, že EU zaujme přední pozici celosvětové vysoce výkonné výpočetní techniky a že provedou přeshraniční testování propojeného silničního provozu. Rovněž vytvoří evropskou platformu, která bude zahrnovat vnitrostátní iniciativy, s jejichž pomocí se má evropský průmysl digitalizovat, přizpůsobovat digitální transformaci a inovovat. Komise rovněž představí pilotní projekt na podporu stáží v oblasti digitalizace. Účastníci setkání, včetně zástupců občanské společnosti, se budou zabývat dopadem digitální transformace společnosti a hospodářství na pracovní místa a dovednosti.

 

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh k tomu uvedl: „Více než 60 let evropské země spolupracují a usilují o to, abychom využívali hospodářských přínosů větších, integrovanějších trhů a aby tyto přínosy pocítili lidé v každodenním životě. Totéž musí platit pro digitální prostředí. Před staletími se říkalo, že všechny cesty vedou do Říma, avšak budoucí digitální dálnice propojí každou osobu, každý předmět a každé místo. Digitální den má přispět k tomu, aby se digitalizace stala v politikách a právních přepisech, v našem hospodářství, společnosti a v životech všech Evropanů skutečnou pozitivní silou."

 

Evropa se má stát celosvětovým hráčem v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky: Superpočítače mají k dispozici tisíce procesorů, které souběžně zpracovávají velké množství údajů v reálném čase. Umožňují navrhnout a simulovat účinky nových léčiv, stanovovat rychleji diagnózy a vyvíjet lepší metody léčby, monitorovat epidemie a podporovat rozhodovací proces v oblasti distribuce elektřiny a vody, územního plánování měst a v dalších oblastech. Ministři několika zemí se zavážou k vybudování další generace výpočetní a datové infrastruktury – evropský projekt, který se svým rozsahem vyrovná projektu Airbus v 90. letech 20. století a projektu Galileo na konci 20. století. Infrastruktura podpoří rovněž evropský cloud pro vědu, který zajistí pro 1,7 milionu evropských výzkumných pracovníků a 70 milionů pracovníků v oblasti vědy a techniky virtuální prostředí k ukládání, sdílení a opětovnému využití jejich dat napříč vědními obory i přes hranice států.

 

Evropská platforma pro digitalizaci průmyslu k propojení národních iniciativ: Před rokem představila Komise strategii s cílem zajistit, aby všechny podniky v Evropě, od továren po startupy, mohly plně využívat digitální inovace za účelem modernizace svých výrobků, zlepšení svých procesů a přizpůsobení svých obchodních modelů digitální transformaci. Chystá se spuštění evropské platformy tvořené 12 stávajícími a 9 budoucími národními iniciativami v oblasti digitalizace průmyslu. Cílem je vytvářet společné investice, rozvíjet přeshraniční spolupráci napříč hranicemi a průmyslovými odvětvími a navzájem se od sebe učit, protože členské státy toho nemohou dosáhnout osamoceným úsilím. Rovněž pomůže sdílet zdroje a společné investice s cílem zajistit, aby evropské společnosti využívaly nejmodernější čisté technologie. V nadcházejících pěti letech plánují členské státy, EU a průmysl kombinované investice ve výši více než 50 miliard EUR na podporu digitalizace evropského průmyslu.

 

Iniciativa věnovaná digitálním příležitostem: Navzdory vysoké míře nezaměstnanosti mladých lidí jsou v Evropě 2 miliony volných pracovních míst. V mnoha zemích existuje nesoulad mezi dovednostmi uchazečů o práci a potřebami pracovního trhu. Většina pracovních míst dnes vyžaduje digitální dovednosti – 40 % podniků, zejména malé a střední velikosti, potřebuje odborníky na informační a komunikační technologie, avšak potýkají se s problémy při jejich náboru. Více než polovina specialistů v oblasti IKT pracuje mimo toto odvětví. Sociální partneři, společnosti, vzdělávací instituce a občanská společnost se musí chopit iniciativy a spojit své síly. Za účelem testování konkrétních možností Komise plánuje zahájit pilotní projekt s cílem nabídnout v období 2018–2020 více než 6 000 absolventům vysokých škol přeshraniční pracovní zkušenosti na základě stávajících programů EU a sítí, jako je např. Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa. Cílem je ověřit zájem studentů a společností o placené stáže trvající 5 až 6 měsíců, které budou k dispozici pro studenty ze všech oborů. Stáže by se mohly uskutečnit ve specializovanějších oblastech, jako jsou např. kybernetická bezpečnost, data velkého objemu, kvantová technologie nebo umělá inteligence, jakož i v obecnějších oblastech, jako je např. tvorba internetových stránek, digitální marketing a vývoj softwaru.

 

Aktualizovaný rámec pro digitální veřejné služby: Komise dále představí Evropský rámec interoperability. Jedná se o poslední iniciativu, která má být oznámena jako součást strategie pro jednotný digitální trh zveřejněné v květnu 2015. Nový rámec zajistí, aby všechny členské státy mohly uplatňovat dohodnutý podobný přístup, pokud jde o zpřístupňování jejich veřejných služeb online a řešení zabezpečení údajů a pravidel ochrany údajů, čímž se sníží rizika a náklady spojené s vývojem. Tím, že členské státy budou dbát na interoperabilitu svých služeb, zajistí, že jejich služby budou přístupné, a to nejen pouze v rámci jejich státních hranic, ale rovněž napříč státy a oblastmi politiky a usnadní lidem a podnikům komunikaci s úřady v jejich zemi a se správami ostatních členských států.

 

Zdroj: ec.europa.eu/commission

 

>>zpět
Omlouváme se, ale registrace v tuto chvíli není možná, z důvodu řešení Souhlasu o poskytování osobních údajů – registrace bude opět možná od září 2018. Děkujeme za pochopení!
Předpověď počasí
Středa Čtvrtek Pátek
Zataženo
19°C /11°C
Oblačno
20°C /11°C
Oblačno
19°C /10°C

Portál - kniha Hry a trénink Paměti

Logo Ministerstvo práce a sociálních věci Logo Život90
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace