REKLAMA

Přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace za rok 2015


Přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace v Evropě je každoroční přehled nejnovějších trendů v zaměstnanosti a sociální oblasti.

Tento rok dokládá, že v EU dochází v této oblasti k dalšímu pozitivnímu vývoji. Navzdory současnému zlepšení však stále existují obrovské rozdíly mezi členskými státy v míře hospodářského růstu, zaměstnanosti a dalších klíčových ukazatelích v sociální oblasti a na trhu práce. Mnohé z těchto rozdílů plynou z nedostatečného využití lidského kapitálu v několika směrech.

Zpráva o vývoji zaměstnanosti a sociální situaci za rok 2015 zkoumá způsoby, jak výše uvedené rozdíly odstranit, přičemž se zaměřuje zejména na vytváření pracovních míst, účinnost trhu práce, modernizaci sociální ochrany a investice do lidí.


Infografiky:

Míra nezaměstnanosti v České republice byla v listopadu 2015 4,6 %, což znamená druhou nejnižší míru v celé EU.

 Míra ohrožení chudobou a sociální vyloučení v ČR je dokonce nejnižší z celé EU.
Podpora vytváření pracovních míst


Zpráva za rok 2015 podtrhuje potenciál samostatné výdělečné činnosti a podnikání pro vytváření nových pracovních míst. Údaje však naznačují, že některé skupiny, například mladí a staří lidé či ženy a etnické menšiny, se mohou, chtějí-li podnikat, potýkat s většími překážkami. Většina lidí navíc pociťuje, že k zahájení podnikání nemají potřebné dovednosti či znalosti. Jak zpráva odhaluje, pomoci by mohly cílené politické kroky, například zjednodušení přístupu k financování, daňové pobídky, vzdělávání v oblasti podnikání či dostupnější péče o děti a starší osoby.

Z přehledu rovněž vyplývá, že narůstá rozmanitost pracovních smluv, které přinášejí pružné pracovní úvazky a tedy i větší účast na trhu práce, ale mohou mít za následek segmentaci tohoto trhu. Zatímco některé nové typy smluv jsou přínosné pro obě strany, jiné vyvolávají pracovní nejistotu. Flexibilita je důležitá, ale jistota má také svůj význam – i tato záležitost bude zohledněna při vytváření evropského pilíře sociálních práv.

Zlepšování účinnosti trhu práce

Přehled za rok 2015 ukazuje, jak může EU lépe využívat svých lidských zdrojů díky mobilitě. Počet mobilních pracovníků se v posledních dvou desetiletích sice zvýšil, ale tvoří stále jen omezenou část celkové pracovní síly. Pouze 4 % obyvatel EU ve věku 15 až 64 žijí v jiném členském státě, než v kterém se narodili. Mobilní evropští pracovníci však celkově mají lepší pracovní vyhlídky než místní obyvatelstvo. Jejich odchod navíc snížil nezaměstnanost v některých členských státech nejvíce zasažených krizí a pomohl řešit nedostatek pracovníků v přijímajících zemích. Přehled tedy jednoznačně podtrhuje ekonomický potenciál mobility.

Přehled se také zabývá dlouhodobou nezaměstnaností, kterou trpí přibližně 11,4 milionů lidí v EU. Boj s tímto jevem má zásadní význam ve snaze zlepšit účinnost trhu práce, neboť dlouhodobě nezaměstnaní mají oproti krátkodobě nezaměstnaným přibližně poloviční šanci nalézt práci. Z analýzy v přehledu vyplývá, že šanci získat trvalé pracovní místo významně zvyšuje registrace u národní veřejné služby zaměstnanosti a účast na školeních. S těmito závěry je v souladu doporučení k dlouhodobé nezaměstnanosti, které přijala Rada dne 7. prosince 2015.

Investice do lidí

Přestože míra nezaměstnanosti v EU zůstává vysoká, zaměstnavatelé obsazují určitá pracovní místa jen obtížně. Kromě reálného nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi se jim nedaří obsazovat volná místa i kvůli neschopnosti nabídnout atraktivní platové a pracovní podmínky či dobré vzdělávání a kariérní výhled. Přehled za rok 2015 konstatuje, že značný podíl pracovníků ze zemí mimo EU pracuje v povolání, které neodpovídá jejich kvalifikaci. Řešením těchto úkolů se bude zabývat iniciativa Agenda pro nové dovednosti, kterou Komise připravuje pro tento rok. Na velmi nízké úrovni se stále pohybuje i zaměstnanost starších pracovníků a žen s dětmi, ačkoli vzhledem ke stárnutí populace bude mít podpora většího zapojení těchto skupin do trhu práce zásadní význam.

Souvislosti: Přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace


Tento přehled uvádí nejnovější trendy v zaměstnanosti a sociální oblasti a zabývá se také předpokládanými výzvami a možnými politickými kroky. S využitím nejnovějších dostupných údajů a literatury představuje přehled oporu pro iniciativy Komise v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky, a promítne se do evropského semestru, balíčku mobility pracovních sil, balíčku týkajícího se dovedností i do utváření evropského pilíře sociálních práv.

Zdroj: ec.europa.eu
(Publikováno 28. ledna 2016)

>>zpět
Omlouváme se, ale registrace v tuto chvíli není možná, z důvodu řešení Souhlasu o poskytování osobních údajů – registrace bude opět možná od září 2018. Děkujeme za pochopení!
Předpověď počasí
Středa Čtvrtek Pátek
Zataženo
11°C /5°C
Dešťové přeháňky
11°C /6°C
Zataženo
11°C /7°C

Portál - kniha Hry a trénink Paměti

Logo Ministerstvo práce a sociálních věci Logo Život90
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace